Builder


Wariant tytułu Builder : biznes, budownictwo, architektura
Builder : budownictwo, ludzie, opinie
Builder : sport & rekreacja
Wydawca Wydawnictwo PWB MEDIA
ISSN 1896-0642
Lista MNiSW/MEiN B (od 2013)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 2 (od 2013)
5 (od 2015)
40 (od 2019)
70 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 5
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 74
1234
następne

Blazy, Rafał; Hrehorowicz-Gaber, Hanna; Błachut, Jakub; Ciepiela, Agnieszka; Łysień, Mariusz; Dudek, Jakub; Hrehorowicz-Nowak, Alicja
Planistyczne aspekty lokalizacji modułowego systemu Zielonej Klasy dla wybranych szkół na terenie Krakowa
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Builder
Data wydania: 2023
ISSN: 1896-0642
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 70
Charciarek, Marcin
Dom jako prototyp – poszukiwanie wzorca racjonalnej architektury mieszkaniowej wykonanej w technologii prefabrykacji betonowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Builder
Data wydania: 2023
ISSN: 1896-0642
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 70
Blazy, Rafał; Łabuz, Rita
Sposób zagospodarowania terenów centrów handlowych Krakowa na tle wybranych dokumentów planistycznych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Builder
Data wydania: 2023
ISSN: 1896-0642
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 70
Spyrka, Mariusz
Projekt przeprawy mostowej wyzwaniem młodego inżyniera
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Builder
Data wydania: 2022
ISSN: 1896-0642
Drozd, Wojciech
Ocena inwestycji z wykorzystaniem fotowoltaiki na przykładzie domu jednorodzinnego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Builder
Data wydania: 2022
ISSN: 1896-0642
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 40
Leśniak, Agnieszka; Janowiec, Filip; Ćwiertnia, Radosław
Ryzyko rotacji pracowników w przedsiębiorstwie budowlanym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Builder
Data wydania: 2022
ISSN: 1896-0642
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 40
Magiera, Jacek
Normy BIM europejskiego komitetu normalizacyjnego CEN
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Builder
Data wydania: 2022
ISSN: 1896-0642
Magiera, Jacek
Bliżej BIM-u
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Builder
Data wydania: 2021
ISSN: 1896-0642
Drozd, Wojciech
Deskowania na współczesnej budowie czyli systemowe kształtowanie betonu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Builder
Data wydania: 2021
ISSN: 1896-0642
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 40
Woźniczka, Magdalena
Eksperymentalny dom prefabrykowany w systemie OWT w Krakowie – Kurdwanowie. Studium przypadku
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Builder
Data wydania: 2021
ISSN: 1896-0642
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 40
Woźniczka, Magdalena
Wpływ Ogólnych Planów Zagospodarowania Przestrzennego miasta Krakowa obowiązujących w latach 1967–2003 na zagospodarowanie przestrzeni Kurdwanowa
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Builder
Data wydania: 2021
ISSN: 1896-0642
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 40
Dudzińska, Anna; Nowak-Dzieszko, Katarzyna
Rola osłon słonecznych w ograniczaniu zysków solarnych latem w pasywnej szkole podstawowej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Builder
Data wydania: 2021
ISSN: 1896-0642
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 40
Drozd, Wojciech; Kowalik, Marcin
Wtórne hydroizolacje poziome w rewaloryzacji zabytków
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Builder
Data wydania: 2021
ISSN: 1896-0642
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 40
Magiera, Jacek; Wala, Kamil; Czaplejewicz, Anna
Słownik podstawowych pojęć i terminów norm ISO 19650-1 i 19650-2 – propozycja polskiej terminologii BIM
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Builder
Data wydania: 2021
ISSN: 1896-0642
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 40
Kozioł, Krzysztof; Stypuła, Krzysztof
Analiza skuteczności rozwiązań obniżających poziom drgań młynów węglowych w elektrowni – studium przypadku
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Builder
Data wydania: 2020
ISSN: 1896-0642
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 40
Rawska-Skotniczny, Anna; Tylek, Izabela; Kuchta, Krzysztof
Wpływ nieuzgodnionych zmian w projekcie na niezawodność układu konstrukcyjnego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Builder
Data wydania: 2020
ISSN: 1896-0642
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 40
Woźniczka, Magdalena
Kurdwanów Nowy – zieleń niedoceniona
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Builder
Data wydania: 2020
ISSN: 1896-0642
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 40
Leśniak, Agnieszka
Inwestycje według FIDIC : kryteria wyboru inżyniera kontraktu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Builder
Data wydania: 2020
ISSN: 1896-0642
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 40
Woźniczka, Piotr
Zastosowanie zaawansowanej metody oceny odporności ogniowej w budownictwie przemysłowym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Builder
Data wydania: 2020
ISSN: 1896-0642
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 40
Drozd, Wojciech
Wybrane technologie energetyczne konwersji odnawialnych źródeł energii
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Builder
Data wydania: 2020
ISSN: 1896-0642
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 40

1234
następne© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/