Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47652)
    Książki (7419)
    Artykuły i czasopisma (21866)
    Materiały konferencyjne (22616)
    Rozprawy doktorskie (1203)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (117)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Magiera, Jacek; Wala, Kamil; Czaplejewicz, Anna

Słownik podstawowych pojęć i terminów norm ISO 19650-1 i 19650-2 – propozycja polskiej terminologii BIM

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Glossary of basic concepts and terms in ISO 19650-1 and 19650-2 – a proposal of polish BIM terminology
Seria/Czasopismo Builder
Numeracja T. 286, Nr 5
Data wydania 2021
Język polski
Typ nośnika online
Zakres stron 68-77
Bibliografia (na str.) 76-77
Bibliografia (liczba pozycji) 24
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISSN 1896-0642
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.5604/01.3001.0014.8428
Opis bibliograficzny
Słownik podstawowych pojęć i terminów norm ISO 19650-1 i 19650-2 – propozycja polskiej terminologii BIM / Jacek Magiera, Kamil Wala, Anna Czaplejewicz // Builder [Dokument elektroniczny]. – 2021, ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe procesy BIM poziomu dojrzałości 2, międzynarodowa norma ISO 19650, polska wersja normy ISO 19650, słownik pojęć

BIM stage 2 processes, international ISO 19650 standard, Polish version of the ISO 19650 standard, vocabulary of terms
Abstrakt
Standaryzacja procesów informacyjnych BIM jest istotnym elementem sukcesu wdrażania metodyki BIM poziomu dojrzałości 2 w projektach inwestycyjnych na całym świecie. W roku 2018 międzynarodowa organizacja ... więcej

Standardisation of BIM information processes is a significant element of successful implementation of BIM level 2 information management procedures all over the world. Back in 2018, the International Standardisation ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 40
Dyscyplina inżynieria lądowa i transport
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/