Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47652)
    Książki (7419)
    Artykuły i czasopisma (21866)
    Materiały konferencyjne (22616)
    Rozprawy doktorskie (1203)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (117)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Leśniak, Agnieszka; Janowiec, Filip; Ćwiertnia, Radosław

Ryzyko rotacji pracowników w przedsiębiorstwie budowlanym

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu The risk of employee rotation in a construction company
Seria/Czasopismo Builder
Numeracja R. 26, T. 297, Nr 4
Data wydania 2022
Język polski
Zakres stron 66-69
Oznaczenie ilustracji tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 69
Bibliografia (liczba pozycji) 14
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISSN 1896-0642
Uwagi
Art. opublikowany w ramach dodatku tematycznego: Builder Science : budownictwo w energetyce ... więcej
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.5604/01.3001.0015.8052
Opis bibliograficzny
Ryzyko rotacji pracowników w przedsiębiorstwie budowlanym / Agnieszka Leśniak, Filip Janowiec, Radosław Ćwiertnia // Builder. – 2022, R. 26, T. 297, Nr 4, s. 66-69 : tab., wykr. – Bibliogr. 14 ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe ryzyko, rotacja pracowników, przedsiębiorstwo, kolejowe inwestycje budowlane

risk, workers turnover, enterprise, railway construction projects
Abstrakt
Realizacja prac budowlano-montażowych jest obarczona wieloma ryzykami. Odpowiednie zaplanowanie i przygotowanie procesu budowlanego pozwala zminimalizować potencjalne negatywne konsekwencje zachodzących ... więcej

The implementation of construction and assembly works is burdened with many risks. Appropriate planning and preparation of the construction process allows to minimize the potential negative consequences ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 40

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji w wersji elektronicznej online  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/