Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47652)
    Książki (7419)
    Artykuły i czasopisma (21866)
    Materiały konferencyjne (22616)
    Rozprawy doktorskie (1203)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (117)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Dudzińska, Anna; Nowak-Dzieszko, Katarzyna

Rola osłon słonecznych w ograniczaniu zysków solarnych latem w pasywnej szkole podstawowej

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu The role of solar shading in reducing solar gains in summer in the passive primary school
Seria/Czasopismo Builder
Numeracja T. 291, Nr 10
Data wydania 2021
Język polski
Typ nośnika online
Zakres stron 53-55
Oznaczenie ilustracji fot., wykr.
Bibliografia (na str.) 55
Bibliografia (liczba pozycji) 8
Oznaczenie streszczenia Streszcz, Abstr.
ISSN 1896-0642
Uwagi Art. opublikowany w ramach dodatku tematycznego: Builder Science
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.5604/01.3001.0015.2665
Opis bibliograficzny
Rola osłon słonecznych w ograniczaniu zysków solarnych latem w pasywnej szkole podstawowej / Anna Dudzińska, Katarzyna Nowak-Dzieszko // Builder [Dokument elektroniczny]. – 2021, T. 291, Nr 10, s. ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe zyski solarne, osłony przeciwsłoneczne, pasywna szkoła, Design Builder

solar gains, solar shading, passive school, Design Builder
Abstrakt
W nowo projektowanych budynkach edukacyjnych o radykalnie zmniejszonym zapotrzebowaniu na energię do ogrzewania oraz wysokim oporze cieplnym przegród budynku poszukuje się rozwiązań zapewniających ... więcej

In newly designed educational buildings with a significantly reduced heating energy demand and the high thermal resistance of building partitions, the solutions should ensure safe and comfortable conditions ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 40
Dyscyplina inżynieria lądowa i transport
inżynieria lądowa i transport
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/