Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (48908)
    Książki (7444)
    Artykuły i czasopisma (22397)
    Materiały konferencyjne (22324)
    Rozprawy doktorskie (1234)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (141)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Drozd, Wojciech

Ocena inwestycji z wykorzystaniem fotowoltaiki na przykładzie domu jednorodzinnego

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Evaluation of investments with the use of photovoltaics on the example of a single-family house
Seria/Czasopismo Builder
Numeracja R. 26, Nr 4 (297)
Data wydania 2022
Język polski
Zakres stron 54-55
Oznaczenie ilustracji schem., tab.
Bibliografia (na str.) 55
Bibliografia (liczba pozycji) 4
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISSN 1896-0642
Uwagi Art. opublikowany w ramach dodatku tematycznego: Builder Science : budownictwo w energetyce
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.5604/01.3001.0015.8019
Opis bibliograficzny
Ocena inwestycji z wykorzystaniem fotowoltaiki na przykładzie domu jednorodzinnego / Wojciech Drozd // Builder. – 2022, R. 26, Nr 4 (297), s. 54-55 : schem., tab. – Bibliogr. 4 poz., Streszcz., Abstr. ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe odnawialne źródła energii (OZE), fotowoltaika, dom jednorodzinny

renewable energy sources (RES), photovoltaics, single-family house
Abstrakt
W artykule poddano analizie popularne na polskim rynku rozwiązanie w zakresie odnawialnych źródeł energii w postaci instalacji fotowoltaicznej, wykorzystywanych między innymi w budownictwie jednorodzinnym. ... więcej

The article analyzes a solution popular on the Polish market in the field of renewable energy sources, in the form of a photovoltaic installation, used inter alia in single-family housing. Calculations were made and the costs and benefits of such an investment were compared on a specific example.

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 40

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji w wersji elektronicznej online  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/