Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47652)
    Książki (7419)
    Artykuły i czasopisma (21866)
    Materiały konferencyjne (22616)
    Rozprawy doktorskie (1203)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (117)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Drozd, Wojciech

Wybrane technologie energetyczne konwersji odnawialnych źródeł energii

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Selected energy technologies of conversion of renewable energy sources
Seria/Czasopismo Builder
Numeracja R. 24, Nr 273 (4)
Data wydania 2020
Język polski
Zakres stron 6-8
Oznaczenie ilustracji schem.
Bibliografia (na str.) 8
Bibliografia (liczba pozycji) 6
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISSN 1896-0642
Uwagi Art. opublikowany w ramach: Builder Science
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.5604/01.3001.0013.8799
Opis bibliograficzny
Wybrane technologie energetyczne konwersji odnawialnych źródeł energii / Wojciech Drozd // Builder. – 2020, R. 24, Nr 273 (4), s. 6-8 : schem. – Bibliogr. 6 poz., Streszcz., Abstr. – Tyt. streszcz.: ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe odnawialne źródła energii, technologie energetyczne konwersji

renewable energy sources, conversion methods
Abstrakt W artykule sklasyfikowano źródła energii i metody konwersji odnawialnych źródeł energii. Przedstawiono oraz porównano wybrane z nich, takie jak: fotowoltaika, siłownie wiatrowe, pompy ciepła oraz biomasy.

The article classifies energy sources and conversion methods for renewable energy sources. Selected of them, such as photovoltaics, wind farms, heat pumps and biomass were presented and compared.

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 40
Dyscyplina inżynieria lądowa i transport
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji w wersji elektronicznej online  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/