Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47652)
    Książki (7419)
    Artykuły i czasopisma (21866)
    Materiały konferencyjne (22616)
    Rozprawy doktorskie (1203)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (117)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Woźniczka, Magdalena

Wpływ Ogólnych Planów Zagospodarowania Przestrzennego miasta Krakowa obowiązujących w latach 1967–2003 na zagospodarowanie przestrzeni Kurdwanowa

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu The impact of the General Spatial Development Plans of the city of Krakow in force in the years 1967-2003 on the development of the Kurdwanów area
Seria/Czasopismo Builder
Numeracja T. 289, Nr 8
Data wydania 2021
Język polski
Typ nośnika online
Zakres stron 96-99
Oznaczenie ilustracji fot., plany, tab.
Bibliografia (na str.) 99
Bibliografia (liczba pozycji) 16
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISSN 1896-0642
Uwagi Art. opublikowany w ramach dodatku tematycznego: Builder Science
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.5604/01.3001.0015.0470
Opis bibliograficzny
Wpływ Ogólnych Planów Zagospodarowania Przestrzennego miasta Krakowa obowiązujących w latach 1967–2003 na zagospodarowanie przestrzeni Kurdwanowa / Magdalena Woźniczka // Builder [Dokument elektroniczny]. ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe Ogólny Plan Zagospodarowania Przestrzennego miasta Krakowa, Kurdwanów, zagospodarowanie przestrzenne Kurdwanowa

General Spatial Development Plan of the city of Krakow, Kurdwanów, spatial development of Kurdwanów
Abstrakt
Celem zaprezentowanych w artykule badań jest określenie wpływu Ogólnych Planów Zagospodarowania Przestrzennego (OPZP) miasta Krakowa na obszar Kurdwanowa. Zasadniczą metodą badań była analiza ... więcej

The purpose of the article is to determine the impact of the General Spatial Development Plans (OPZP) of the city of Krakow on the area of Kurdwanów. The research methodology is based on the analysis ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 40

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/