Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47652)
    Książki (7419)
    Artykuły i czasopisma (21866)
    Materiały konferencyjne (22616)
    Rozprawy doktorskie (1203)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (117)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Drozd, Wojciech; Kowalik, Marcin

Wtórne hydroizolacje poziome w rewaloryzacji zabytków

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Secondary horizontal waterproofing in the revalorisation of historic objects
Seria/Czasopismo Builder
Numeracja T. 290, Nr 9
Data wydania 2021
Język polski
Typ nośnika online
Zakres stron 29-31
Oznaczenie ilustracji fot., rys.
Bibliografia (na str.) 31
Bibliografia (liczba pozycji) 7
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISSN 1896-0642
Uwagi Art. opublikowany w ramach dodatku tematycznego: Builder Science
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.5604/01.3001.0015.0684
Opis bibliograficzny
Wtórne hydroizolacje poziome w rewaloryzacji zabytków / Wojciech Drozd, Marcin Kowalik // Builder [Dokument elektroniczny]. – 2021, T. 290, Nr 9, s. 29-31 : fot., rys. – Tryb dostępu: http://31.186.81.235:8080/api/files/view/1704696.pdf. ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe hydroizolacje poziome, rewaloryzacja zabytków

horizontal waterproofing, renovation of historic objects
Abstrakt
Jednym z poważniejszych wyzwań, z którym przychodzi zmierzyć się podczas ratowania zagrożonego dziedzictwa kultury narodowej, jest silne obciążenie obiektów wilgocią. Duża ilość potencjalnych ... więcej

One of the major challenges faced by participating in the mission of saving the endangered national cultural heritage is the heavy load of the objects with moisture. The multitude of potential causes of ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 40
Dyscyplina inżynieria lądowa i transport
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/