Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47652)
    Książki (7419)
    Artykuły i czasopisma (21866)
    Materiały konferencyjne (22616)
    Rozprawy doktorskie (1203)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (117)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Woźniczka, Piotr

Zastosowanie zaawansowanej metody oceny odporności ogniowej w budownictwie przemysłowym

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Application of advanced fire resistance assessment method for industrial structures
Seria/Czasopismo Builder
Numeracja R. 24, Nr 273 (4)
Data wydania 2020
Język polski
Zakres stron 58-60
Oznaczenie ilustracji rys., schem., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 60
Bibliografia (liczba pozycji) 10
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISSN 1896-0642
Uwagi Art. opublikowany w ramach: Builder Science
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.5604/01.3001.0013.8785
Opis bibliograficzny
Zastosowanie zaawansowanej metody oceny odporności ogniowej w budownictwie przemysłowym / Piotr Woźniczka // Builder. – 2020, R. 24, Nr 273 (4), s. 58-60 : rys., schem., tab., wykr. – Bibliogr. ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe budownictwo przemysłowe, ocena odporności ogniowej, hala stalowa

industrial structures, fire resistance assessment, steel hall
Abstrakt
W artykule przedstawiono przykład opracowanej oceny odporności ogniowej obiektu przemysłowego. Dla rozpatrywanej hali maszynowni o konstrukcji stalowej zaprezentowano wyniki symulacji rozwoju pożaru ... więcej

Both fire development and mechanical response analysis of the steel turbine hall are described. Factors like non-uniform heating and way of structural modeling and their impact on the anticipated fire ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 40
Dyscyplina inżynieria lądowa i transport
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji w wersji elektronicznej online  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/