Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47652)
    Książki (7419)
    Artykuły i czasopisma (21866)
    Materiały konferencyjne (22616)
    Rozprawy doktorskie (1203)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (117)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Woźniczka, Magdalena

Eksperymentalny dom prefabrykowany w systemie OWT w Krakowie – Kurdwanowie. Studium przypadku

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Experimental prefabricated house in the OWT system in Krakow – Kurdwanów. Case study
Seria/Czasopismo Builder
Numeracja T. 288, Nr 7
Data wydania 2021
Język polski
Typ nośnika online
Zakres stron 96-99
Oznaczenie ilustracji fot., rys.
Bibliografia (na str.) 99
Bibliografia (liczba pozycji) 13
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISSN 1896-0642
Uwagi Art. opublikowany w ramach dodatku tematycznego: Builder Science
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji studium przypadku (case study, case report)
DOI 10.5604/01.3001.0014.9363
Opis bibliograficzny
Eksperymentalny dom prefabrykowany w systemie OWT w Krakowie – Kurdwanowie. Studium przypadku / Magdalena Woźniczka // Builder [Dokument elektroniczny]. – 2021, T. 288, Nr 7, s. 96-99 : fot., rys. ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe system OWT, Kurdwanów, domy prefabrykowane

OWT system, Kurdwanów, prefabricated houses
Abstrakt
Publikacja to studium przypadku, jaki stanowi prefabrykowany dom jednorodzinny w technologii OWT/65 wzniesiony w Krakowie – Kurdwanowie w latach 1984–1988. Celem jest ukazanie, jak budowa i eksploatacja ... więcej

The paper presents a case study of a prefabricated single-family house in the OWT/65 tech-nology erected in Krakow – Kurdwanów in 1984–1988. The main purpose of the article is to reveal how the construction ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 40

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/