Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47652)
    Książki (7419)
    Artykuły i czasopisma (21866)
    Materiały konferencyjne (22616)
    Rozprawy doktorskie (1203)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (117)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Rawska-Skotniczny, Anna; Tylek, Izabela; Kuchta, Krzysztof

Wpływ nieuzgodnionych zmian w projekcie na niezawodność układu konstrukcyjnego

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu The impact of unreconciled design changes on the reliability of the structural system
Seria/Czasopismo Builder
Numeracja T. 274, Nr 5
Data wydania 2020
Język polski
Typ nośnika online
Zakres stron 48-52
Oznaczenie ilustracji fot., rys., schem.
Bibliografia (na str.) 51-52
Bibliografia (liczba pozycji) 12
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISSN 1896-0642
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.5604/01.3001.0014.0806
Opis bibliograficzny
Wpływ nieuzgodnionych zmian w projekcie na niezawodność układu konstrukcyjnego / Anna Rawska-Skotniczny, Izabela Tylek, Krzysztof Kuchta // Builder [Dokument elektroniczny]. – 2020, T. 274, Nr 5, ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe niezawodność, projekt budowlany, zmiany projektowe, odpowiedzialność

reliability, building permit design, design changes, responsibility
Abstrakt
W artykule przedstawiono wymagania dotyczące niezawodności konstrukcji budowlanych zawarte w krajowych przepisach prawnych i europejskich normach technicznych. Omówiono wpływ zmian projektowych na ... więcej

The article described structural reliability requirements included in national law and European technical standards. The influence of design changes on the reliability level of construction work was discussed. ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 40
Dyscyplina inżynieria lądowa i transport
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Projekt spoza indeksu BPP Artykuł opracowano w ramach pracy statutowej WGiG AGH w Krakowie nr 11.11.100.19
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/