Frontiers in Energy Research


Wydawca Frontiers Media S.A.
e-ISSN 2296-598X
Lista MNiSW/MEiN tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 100 (od 2019)
100 (od 2023)
Klasyfikacja ASJC 2002 Economics, Econometrics and Finance: Economics and Econometrics
2102 Energy: Energy Engineering and Power Technology
2103 Energy: Fuel Technology
2105 Energy: Renewable Energy, Sustainability and the Environment
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 3

Kumar, B. Varun; Selvan, Chithirai Pon; Kanna, P. Rajesh; Taler, Dawid; Szymkiewicz, Magdalena; Taler, Jan
Numerical investigation of heat transfer enhancement in solar air heaters using polygonal-shaped ribs and grooves
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Frontiers in Energy Research
Data wydania: 2023
ISSN: 2296-598X
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Impact Factor: 3.4
Kowalski, Zygmunt; Kulczycka, Joanna; Verhé, Roland; Desender, Luc; De Clercq, Guy; Makara, Agnieszka; Generowicz, Natalia; Harazin, Paulina
Second-generation biofuel production from the organic fraction of municipal solid waste
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Frontiers in Energy Research
Data wydania: 2022
ISSN: 2296-598X
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Impact Factor: 3.4
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Blazy, Rafał; Błachut, Jakub; Ciepiela, Agnieszka; Łabuz, Rita; Papież, Renata
Renewable energy sources vs. an air quality improvement in urbanized areas – the metropolitan area of Kraków case
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Frontiers in Energy Research
Data wydania: 2021
ISSN: 2296-598X
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Impact Factor: 3.858
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/