Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

XX Konferencja Naukowa, 1974

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 1974
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 151
poprzednie
12345678
następne

Stachurski, Wiesław; Syczewski, Mikołaj
Wpływ naprężeń prostopadłych do osi pręta na jego zakotwienie w betonie
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1974
Ryżyński, Andrzej; Karlikowski, Janusz
Badania mostowych belek żelbetowych zbrojonych stalą 34 GS
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1974
Runkiewicz, Leonard; Krawczyk, Marian
Zastosowanie przenośnych betatronów do radiografii konstrukcji żelbetowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1974
Piwowarski, Krzysztof; Ruppert, Jerzy; Ligęza, Wiesław
Przyrost ugięcia betonowych płyt warstwowych z podatnym rdzeniem zginanych walcowo pod obciążeniem długotrwałym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1974
Piwowarski, Krzysztof; Kuś, Zofia; Kuś, Stanisław
Z badań stanów granicznych rusztów żelbetowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1974
Piwowarski, Krzysztof; Flaga, Kazimierz
Wpływ niektórych czynników na relacje pomiędzy wytrzymałościami betonu określonymi na próbkach o różnych kształtach i wymiarach
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1974
Nejman, Tadeusz J.; Sieczkowski, Józef
Problemy konstrukcyjno-statyczne budynków wysokich na przykładzie projektu 40 kondyg. budynku zachodniego rejonu centrum Warszawy
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1974
Mitzel, Adam; Kamiński, Mieczysław; Zubrzycki, Marian
Wstępne badania kinematyki przepływu ośrodka sypkiego w silosach za pomocą promieni rentgenowskich
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1974
Mitzel, Adam; Kamiński, Mieczysław; Zubrzycki, Marian
Parcie poziome zboża w silosach w skali naturalnej i modelowej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1974
Lewicki, Bohdan; Zieleniewski, Stanisław; Deuar, Krzysztof
Zabezpieczenie budynków wielkopłytowych przed katastrofą postępującą
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1974
Lenkiewicz, Władysław; Ryduchowska, Danuta
Wyniki badań reologicznych właściwości betonów żywicowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1974
Korzekwa, Stanisław; Mames, Jakub
Wytrzymałość gwarantowana betonów produkowanych w zakładach prefabrykacji
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1974
Koreleski, Juliusz; Syguła, Stanisław
Ocena sztywności prefabrykowanych mostów wielodźwigarowych z jedną poprzecznicą środkową i płytą pomostu wykonaną na makro, w świetle badań na obiektach rzeczywistych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1974
Knauff, Michał
Statyka żelbetowych belek ciągłych z uwzględnieniem zmian sztywności pod wpływem momentów
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1974
Kłosiński, Wiesław; Reipert, Zbigniew
Rozwiązanie konstrukcyjne przegrody poziomej budynku trzonowego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1974
Kajfasz, Stanisław; Luboński, Jan; Jaworski, Jan
Zjawiska towarzyszące wypełnianiu emulsją cementową kanałów z dużymi cięgnami sprężającymi
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1974
Jarosz, Tadeusz; Srokowska, Hanna
Straty sprężenia w elementach strunobetonowych w zależności od warunków dojrzewania betonu
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1974
Janowski, Zbigniew
Wpływ zbrojenia ściskanego na redukcję ugięć długotrwałych w zginanych elementach żelbetowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1974
Godycki-Ćwirko, Tadeusz
Strefa podporowa płaskiego żelbetowego stropu bezgłowicowego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1974
Dyduch, Krzysztof
Straty reologiczne siły sprężającej w betonowych elementach sprężonych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1974

poprzednie
12345678
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/