Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

XX Konferencja Naukowa, 1974

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 1974
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 151
poprzednie
1234567
następne

Mendera, Zbigniew
Wybrane zagadnienia projektowo-konstrukcyjne hutniczego budownictwa przemysłowego [koreferat]
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1974
Król, Wilhelm
Wybrane zagadnienia projektowo-konstrukcyjne budownictwa przemysłowego [koreferat]
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1974
Antoszewski, Zbigniew
Wybrane zagadnienia projektowo-konstrukcyjne budownictwa przemysłowego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1974
Zajączkowska, Teresa
Programowanie powierzchni magazynów zaplecza budownictwa dla losowych wielkości składowanych zapasów
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1974
Wiensko, Jerzy
Pneumatyczne zagęszczanie masy betonowej (MB) przez falowanie
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1974
Wątorski, Jan; Cyunel, Bogdan
Modele alokacji środków produkcji w budownictwie uprzemysłowionym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1974
Świrkowski, Edward
Koncepcja kompleksowego systemu ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym na placu budowy
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1974
Rowiński, Leon
Kombinaty budowlane oraz budowlane przedsiębiorstwa specjalistyczne : podstawowe, aktualne nieprawidłowości w problematyce ich organizacji i zarządzania
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1974
Piórecki, Stanisław
Wyznaczenie wydajności układów produkcyjnych za pomocą metody Monte Carlo
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1974
Piątkowski, Jan; Pęczek, Leonard
Zastosowanie fotogrametrii do pomiaru cech geometrycznych form i prefabrykatów
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1974
Olszewski, Wojciech
Metoda oceny ekonomicznej efektywności rozwoju mechanizacji w budownictwie
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1974
Nowicki, Krzysztof
Optymalizacja planowania produkcji i rozdziału prefabrykatów
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1974
Mikoś, Jan; Zarębski, Włodzimierz; Kajrunajtys, Janusz
Wznoszenie monolitycznych obiektów o zamkniętych komorach przy użyciu wielowymiarowych form ściennych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1974
Kurowski, Wiktor
Elektroaktywacja betonu prądem stałym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1974
Kujawiński, Kazimierz; Pietraszek, Piotr; Pyszniak, Józef; Stawiski, Bohdan
Wstępne badania nad zastosowaniem gorącej masy betonowej w konstrukcjach monolitycznych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1974
Krotla, Winicjusz; Gutry, Lech; Ziomek-Burzawa, Irena
Analiza technicznej i ekonomicznej efektywności systemów budownictwa mieszkaniowego realizowanych w warunkach śląskich
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1974
Kowal, Jan
Współzależność parametrów linii technologicznej o dużym stopniu koncentracji
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1974
Korecki, Włodzimierz; Wierzchowski, Maciej
Koncepcja rozwoju zaplecza produkcyjno-usługowego i socjalnego przedsiębiorstw budowlano-montażowych do 1980 roku
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1974
Konopka, Roman
Metoda projektowania zestawów maszynowych przy realizacji liniowych budowli ziemnych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1974
Kapliński, Oleg
Niektóre problemy metody pracy równomiernej w warunkach stochastycznych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1974

poprzednie
1234567
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/