Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

XX Konferencja Naukowa, 1974

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 1974
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 151
poprzednie
2345678
następne

Dubis, Józef
W sprawie obliczania sztywności mimośrodowo ściskanych prętów z betonu (faza II)
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1974
Dąbrowski, Kazimierz; Król, Mieczysław
Wpływ na nośność ścinania dodatkowych strzemion w strefie przyłożenia skupionych obciążeń pośrednich
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1974
Czkwianianc, Artem; Kozicki, Jan
Metody oblliczania nośności strefy przypodporowej belek zbrojonych strzemionami, w świetle badań eksperymentalnych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1974
Borcz, Augustyn; Jankowiak, Roman; Podolski, Bogdan
Siły występujące podczas wyjmowania prefabrykatu betonowego z formy
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1974
Zieliński, Andrzej
Techniczna ocena wysiłków stanowiących efekt współpracy budowli z podłożem gruntowym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1974
Winiarski, Maciej; Król, Andrzej
Obliczenia statyczne ścian z otworami przy zastosowaniu zmodyfikowanego schematu prętowego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1974
Szmelter, Jan; Antosik, Jan; Dobrociński, Stanisław
Program rozwiązujący problem osiowo-symetryczny
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1974
Stojek, Zbyszko
Zastosowanie modelu pręta pracującego na ścinanie do analizy drgań wielokondygnacjowych konstrukcji ramowych z uwzględnieniem ścian
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1974
Spychała, Andrzej
Wpływ zaokrąglenia naroży otworu prostokątnego na wielkość obciążenia niszczącego w plastycznej płycie kołowej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1974
Radwański, Andrzej; Witkowski, Marek; Żyszko, Marek
Metoda elementów skończonych w zastosowaniu do analizy powłoki walcowej użebrowanej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1974
Palczak, Grażyna; Witt, Marek
Statyczna analiza belek spoczywających na losowym dwuparametrowym podłożu sprężystym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1974
Obrębski, Jan B.
Algorytm i program do statycznej analizy budynków o szkielecie współpracującym z płytami
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1974
Niewiadomski, Jerzy; Rogowski, Helmut
Analiza statyczna chłodni szkieletowych z zastosowaniem ETO
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1974
Niewiadomski, Jerzy
Statyka powłokowych chłodni kominowych na terenie górniczym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1974
Nejman, Tadeusz J.; Sieczkowski, Józef; Stolarz, Janusz
Ocena komfortu w projektowanym 40-kondygnacyjnym budynku Zachodniego Rejonu Centrum Warszawy
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1974
Murzewski, Janusz
Zasady obliczeń konstrukcji sprężysto-plastycznych w stanie pozakrytycznym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1974
Motak, Edward
Dobór podstawy fundamentów kołowych metodą dopuszczalnych naprężeń i przewidywanych osiadań
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1974
Młodzianowski, Adam; Waszczyszyn, Zenon
Komputeryzacja obliczania stateczności ram przy obciążeniu śledzącym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1974
Mironowicz, Władysław; Chrobok, Roman
O działaniu dynamicznym serii impulsów w układzie o dwóch stopniach swobody
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1974
Miączyński, Andrzej; Knauff, Anna; Guterman, Krzysztof
System analizy wyników badań doświadczalnych z zastosowaniem EMC ODRA 1304
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1974

poprzednie
2345678
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/