Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50019)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Ochrona Zabytków

typ: opisy bibliograficzne

  

ISSN 0029-8247
Kolekcja
Architektura i Sztuka KrakowaElementy tej kolekcji: 268
poprzednie
12345678 ... 14
następne

Stępień, Piotr
Wawelska rocznica
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1996
Paździor, Marian
Wiadomości Konserwatorskie Województwa Krakowskiego, z. I-IV, Kraków, 1994-1996 [...]
Typ: opis bibliograficzny recenzji
Data wydania: 1996
Publikacja recenzowana: Wiadomości Konserwatorskie Województwa Krakowskiego. Kraków, 1994-1996, z. I-IV
Kadłuczka, Andrzej
Władysław Olgierd Ślesiński (1929-1995)
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1995
Karaszkiewicz, Paweł; Heine, Lesław
Średniowieczne witraże z Kościoła Mariackiego w Krakowie - problemy konserwatorskie
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1995
Weber, Johannes; Kozłowski, Roman
Niszczenie i konserwacja średniowiecznych wątków ceglano - wapiennych w Krakowie
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1995
Płuska, Ireneusz; Paciorek, Marian; Kozieł, Krystyn
Konserwacja ceglanych fasad gotyckiego kościoła św. Marka w Krakowie
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1995
Stępień, Piotr
Problemy konserwatorskie rezerwatów archeologiczno - architektonicznych Wawelu
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1995
Pianowski, Zbigniew
O sposobach zabezpieczania oraz ekspozycji reliktów architektury średniowiecznej odsłoniętych w trakcie wykopalisk na Wawelu
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1995
Kadłuczka, Andrzej
Relikty monumentalnej zabudowy Rynku Krakowskiego - ocena stanu zachowania i możliwości ekspozycji
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1995
Kuśnierz, Kazimierz
A. Kadłuczka, Teatr Miejski im. J. Słowackiego w Krakowie. Restauracja i modernizacja w latach 1988-1993 [...]
Typ: opis bibliograficzny recenzji
Data wydania: 1995
Publikacja recenzowana: Teatr Miejski im. J. Słowackiego w Krakowie. Restauracja i modernizacja w latach 1988-1993 / A. Kadłuczka. Kraków, 1993
Majka, Maria
Ochrona zabytkowych parków i ogrodów w województwie krakowskim - przykłady realizacji konserwatorskich z lat 1984-1994
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1995
Stępień, Piotr
Konserwacja portali gotycko - renesansowych we wnętrzach Zamku na Wawelu
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1995
Zawadzki, Jarosław
Zygmunt Gawlik - architekt, artysta, konserwator
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1994
Dobosz, Piotr; Gaczoł, Andrzej
80-ta rocznica utworzenia Krajowego Urzędu Konserwatorskiego w Krakowie
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1994
Marszałek, Mariola
Mineralogiczno - petrograficzne metody badań podatności na niszczenie zabytkowej architektury kamiennej
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1994
Stępień, Piotr; Kozłowski, Roman
Zastosowanie tynków szerokoporowatych do konserwacji zasolonych murów na przykładzie sieni wjazdowej zamku na Wawelu
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1994
Stępień, Piotr; Kozłowski, Roman; Magiera, Janusz
Problemy konserwacji obiektów architektonicznych z dolomitu na przykładzie barokowych bram w ogrodzeniu Katedry Wawelskiej
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1993
Paciorek, Marian
Zastosowanie tomografii komputerowej do badania rozmieszczenia i udziału tworzywa w drewnie impregnowanym strukturalnie
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1992
Niedzielska, Maria
Konserwacja rzeźby "Król Kazimierz Wielki" z Muzeum UJ
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1992
Walczy, Łukasz
"Aresztowanie" ołtarza Wita Stwosza. Wystawa na Wawelu 1949-1957
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1992

poprzednie
12345678 ... 14
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/