Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Ochrona Zabytków

typ: opisy bibliograficzne

  

ISSN 0029-8247
Kolekcja
Architektura i Sztuka KrakowaElementy tej kolekcji: 268
poprzednie
1 ... 345678910111213
następne

Samek, Jan
Zasoby, wartości i stan zachowania zabytków ruchomych Krakowa
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1972
Szyszko, Władysław
Badania technologiczne trzech nagrobnych stel egipskich na podłożu drewnianym z Muzeum Narodowego w Krakowie (część I)
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1972
Korpal, Grażyna
Badania technologiczne sześciu italskich malowideł ściennych z Muzeum Narodowego w Krakowie (część I)
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1972
Bielawski, Bolesław
Konferencja "Organy zabytkowe"- Kraków, 8-9 marca 1972 r.
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1972
Wojnarski, Jan
Bronisław Waldemar Schönborn (1909-1971)
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1972
Stachowski, Leszek
Zagadnienia projektowe zespołu ulicy Kanoniczej w Krakowie
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1972
Bogdanowska, Aleksandra
Metoda i wyniki badań wystroju malarskiego budynków przy ulicy Kanoniczej
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1972
Swaryczewski, Andrzej
Badania architektoniczne domów pierzei zachodniej ulicy Kanoniczej
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1972
Kossowski, Jerzy
Problemy rewaloryzacji zespołu zabudowy przy ulicy Kanoniczej
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1972
Trybowski, Igor
"Czasopisma, narzędzia, dzieła" - wystawa konserwatorska w Krakowie
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1971
Krzyżanowski, Lech
Zagadnienia badawcze i projektowe zespołu ulicy Kanoniczej w Krakowie
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1971
Medwecka, Zofia
ASP w Krakowie na rzecz odbudowy Zamku Królewskiego w Warszawie
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1971
Zalewski, Władysław
Dokształcanie podyplomowe konserwatorów na Studium Konserwacji Dzieł Sztuki, Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1971
Frazik, Józef Tomasz
Nauczanie konserwacji zabytków architektury i urbanistyki na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej w latach 1945-1970
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1971
Medwecka, Zofia
Studium Konserwacji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1971
Kwiecińska, Barbara; Wirska-Parachoniak, Maria; Parachoniak, Włodzimierz
Zastosowanie transmisyjnej mikroskopii elektronowej w badaniach nad tzw. grafitową ceramiką celtycką
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1970
Dayczak-Domanasiewicz, Maria
Programy kształcenia konserwatorów dzieł sztuki w Polsce
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1970
Ślesiński, Władysław
Marian Słonecki (1886-1969)
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1970
Studziński, Franciszek
Nowe odkrycia i prace konserwatorskie w refektarzu klasztoru dominikanów w Krakowie
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1970
Śnieżyńska-Stolot, Ewa
Setna rocznica restauracji nagrobka Kazimierza Wielkiego w katedrze wawelskiej
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1970

poprzednie
1 ... 345678910111213
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/