Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50023)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Ochrona Zabytków

typ: opisy bibliograficzne

  

ISSN 0029-8247
Kolekcja
Architektura i Sztuka KrakowaElementy tej kolekcji: 268
poprzednie
1 ... 4567891011121314
następne

Płochocki, Krzysztof
Aparat do konserwacji papieru przy pomocy masy papierowej wykonany w Katedrze Technologii i Technik Malarskich ASP w Krakowie
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1969
Nykiel, Józef
Budowa technologiczna obrazów tzw. Szkoły Krakowskiej z lat 1420-1460 malowanych na podłożu drewnianym
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1969
Ślesiński, Władysław
Na czym i czym malowano w dobie romantyzmu w Krakowie
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1969
Pieńkowska, Hanna
Działalność konserwatorska prof. dr Józefa E. Dutkiewicza (okres powojenny)
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1968
Gawarecki, Henryk
Działalność konserwatorska prof. dr Józefa E. Dutkiewicza (okres przedwojenny)
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1968
Kalinowski, Lech
Profesor dr Józef Edward Dutkiewicz (1903-1968)
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1968
Sigmund, Marta
Badania dendrologiczne drewna używanego w rzeźbach średniowiecznych na terenie Małopolski
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1968
Borusiewicz, Władysław
O niektórych nietypowych przypadkach zabezpieczania zabytków przed destrukcyjnym działaniem wody
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1968
Leszczyńska, Renata
Działalność konserwatorska Juliusza Makarewicza (malowidła ścienne)
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1968
Zborowska, Gizela
Rekonstrukcja obrazu tablicowego z 96 części
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1967
Ligęza, Maria
Stół próżniowy - podgrzewany na Studium Konserwacji Dzieł Sztuki ASP w Krakowie
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1967
Ślesiński, Władysław
Konserwacja ołtarza mariackiego w XIX wieku w świetle znalezionego rękopisu
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1967
Jakimowicz, Teresa
Viollet-le-Duc, architekt-konserwator i jego związki z Polską
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1966
Medwecka, Zofia
Zastosowanie łatwo rozpuszczalnej błony z tworzywa sztucznego przy zdejmowaniu i przenoszeniu malowidła ściennego na pobiale na nowe podłoże
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1966
Remer, Jerzy
Drogi rozwoju konserwatorstwa polskiego
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1966
Saładziak, Aleksander
Problemy ochrony zabytkowych mechanizmów wyciągowych
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1966
Miłoszewski, Stanisław
Gerard Ciołek (1909-1965)
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1966
Dutkiewicz, Józef E.
Z działalności Katedry Konserwacji Malowideł Ściennych ASP w Krakowie
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1966
Bosowska, Barbara
Zastosowanie parkietażu z plexiglasu i duraluminium przy konserwacji obrazu tablicowego "Trzech śś. Janów" z Czulic
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1965
Ślesiński, Władysław
Z dziejów nauczania technologii i technik malarskich
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1965

poprzednie
1 ... 4567891011121314
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/