Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Ochrona Zabytków

typ: opisy bibliograficzne

  

ISSN 0029-8247
Kolekcja
Architektura i Sztuka KrakowaElementy tej kolekcji: 268
poprzednie
1 ... 891011121314
następne

Żaki, Andrzej
Bilans prac wykopaliskowych w Polsce w latach 1945 - 1949
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1950
Dobrowolski, Tadeusz; Dutkiewicz, Józef
Najstarszy obraz sztalugowy w Polsce
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1950
Dąbrowski, Karol
Z prac konserwatorskich w Collegium Maius w Krakowie
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1950
Buczkowski, Kazimierz
Ołtarzyk eglomise w Muzeum Narodowym w Krakowie
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1950
Mańkowski, Tadeusz; Wiśniewska, Anna
Konserwacja gobelinów
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1950
Minkiewicz, Witold
O problemach wawelskich
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1950
Kozłowski, Rudolf
Mikroorganizmy z okresu kredowego pomocne przy odróżnianiu technik malarskich na tynkach, wykrywaniu późniejszych przemalowań, jak również odróżnianiu podobrazi kredowych
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1950
J. L.
Woj. krakowskie
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1949
Gieysztor, Aleksander
Program prac nad początkami państwa polskiego
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1949
Kopera, Feliks
Ze wspomnień konserwatora
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1949
Szablowski, Jerzy
Dzieje inwentaryzacji zabytków sztuki w Polsce : W dwudziestą rocznicę Centralnego Biura Inwentaryzacji Zabytków Sztuki
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1949
J. L.
Portal barokowy przy pl. św. Magdaleny w Krakowie
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1949
Bocheński, Zbigniew
Dwa szyszaki węgierskie w zbiorach polskich
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1949
Pieńkowska, Hanna
Konserwacja witraży dominikańskich w Krakowie
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1949
Mańkowski, Tadeusz
Pracownie konserwatorskie Państwowych Zbiorów Sztuki na Wawelu
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1949
Mańkowski, Tadeusz
Portrety królewskie Daniela Schultza
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1949
Bochnak, Adam
Zamierzone odnowienie gmachu Collegium Maius w Krakowie
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1949
Świszczowski, Stefan
Kościół św. Andrzeja w Krakowie
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1949
Słonecki, Marian
Konserwacja Ołtarza Mariackiego Wita Stwosza
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1949
Dobrowolski, Tadeusz
Wpływ konserwacji zabytków na historię sztuki
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1949

poprzednie
1 ... 891011121314
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/