Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Ochrona Zabytków

typ: opisy bibliograficzne

  

ISSN 0029-8247
Kolekcja
Architektura i Sztuka KrakowaElementy tej kolekcji: 268
poprzednie
12345678910 ... 14
następne

Majewski, Mieczysław; Marzec, Maria
Przebieg konserwacji portalu Berrecciego na Wawelu
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1989
Biedrońska-Słotowa, Beata; Faust, Jadwiga
Konserwacja wschodniego namiotu z XVII w. ze Zbiorów Czartoryskich w Muzeum Narodowym w Krakowie
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1988
Faust, Jadwiga
Konserwacja gruntowna a zabezpieczająca (na przykładzie dwóch kompletów ubiorów liturgicznych z XVI w.)
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1988
Łącki, Jerzy
Konserwacja Teatru im. Julisza Słowackiego w Krakowie - problemy konstrukcyjno - budowlane
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1988
Czapczyńska, Danuta
Dlaczego giną świeckie witraże w Krakowie?
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1988
Górska, Hanna
Wieża Zygmuntowska Katedry Wawelskiej i jej restauracja pod koniec XIX w.
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1988
Stępień, Piotr
Konserwacja kamiennego detalu architektonicznego Zamku na Wawelu. Prace w latach 1984-1986
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1987
Lenard, Barbara
Gerard Ciołek - w dwudziestą rocznicę śmierci
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1986
Samek, Jan
W obronie zabytkowych pieców i kafli z drugiej połowy XIX i XX wieku
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1986
Kasprzyk, Witold
Kamienny krucyfiks Wita Stwosza w świetle ostatnich badań konserwatorskich
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1986
Pruszyński, Jan P.
Głos w sprawie ustawy o narodowym funduszu rewaloryzacji zabytków Krakowa
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1986
Łotysz, Andrzej
Architektoniczna odnowa zamku królewskiego na Wawelu 1905-1985
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1985

Profesor Władysław Ślesiński laureatem nagrody Krakowa
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1985
Białkiewicz, Andrzej
Przyczynek do biografii Bogdana Tretera
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1985
Pasicka-Szpor, Joanna
Krosna malarskie jako element datujący obrazy olejne Piotra Michałowskiego
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1983
Walczy, Łukasz
Krakowski ołtarz Wita Stwosza i jego losy
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1983
Skwaryczewski, Andrzej
Problematyka robót konserwatorskich na przykładzie kamieniczek przy ul. Floriańskiej w Krakowie
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1983
Ślesiński, Władysław
Szkolnictwo konserwatorskie w Polsce : dorobek, stan obecny, kierunki rozwoju
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1982
Ślesiński, Marek K.
Mgr Lucyna Rudek (1952-1981)
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1982
Pawłowska, Krystyna
"Ochrona przyrody i ochrona zabytków - konflikt czy współdziałanie?" - sesja naukowa w Krakowie
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1982

poprzednie
12345678910 ... 14
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/