Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Ochrona Zabytków

typ: opisy bibliograficzne

  

ISSN 0029-8247
Kolekcja
Architektura i Sztuka KrakowaElementy tej kolekcji: 268
poprzednie
1234567 ... 14
następne

Kaczorowska, Maria K.
Park kulturowy jako forma ochrony zespołów urbanistycznych Kraków-Zwierzyniec
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2007
Bromowicz, Jan; Magiera, Janusz
Identyfikacja marmuru użytego w sarkofagu Władysława Jagiełły w Katedrze Wawelskiej
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2006
Sobczyk, Jacek; Obara, Bogusław; Frączek, Piotr; Sobczyk, Joanna
Zastosowania analizy obrazu w nieniszczących badaniach obiektów zabytkowych. Wybrane przykłady
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2006
Baranowski, Jerzy
Andrzej Fischinger (1928-2005)
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2005
Dąbrowska-Budziło, Krystyna
Wartości niematerialne odziedziczonego krajobrazu miejskiego. Ich istota, rodzaje i metoda analizy
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2005
Pawłowska, Krystyna
Dziedzictwo sztuki witrażowej w Polsce. Stan badań, stan zabytków, konserwacja, nowe witraże w zabytkowych budowlach
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2005
Pająk, Marta; Mikłaszewicz, Magdalena; Piórczyk, Marzena
Wzmocnienie fundamentów zabytkowego Pałacu Biskupa Erazma Ciołka na krakowskim Starym Mieście przy zastosowaniu technologii mikropali
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2004
Koss, Andrzej
Geneza i działalność Międzyuczelnianego Instytutu Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2003
Sulma, Mirosław; Kaczorowska, Maria K.
Czas na teorię?
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2003
Marcinek, Roman
Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego w Krakowie
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2002
Marcinek, Roman
Marian Kornecki (1924-2001)
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2001
Janicka, Anna
Secesyjna stolarka drzwi zewnętrznych w Krakowie
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2001
Dobosz, Piotr
Inwestycyjne, organizacyjne i prawne uwarunkowania restauracji krakowskich Sukiennic w XIX w.
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2001
Dettloff, Paweł
Kolorystyka XIII-wiecznych, ceglanych fryzów arkadkowych i zębatych w Małopolsce
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2000
Smoleńska, Anna; Rembiś, Marek
Stan zachowania wapienia pińczowskiego zastosowanego w dekoracyjnych elementach architektonicznych kościoła Mariackiego w Krakowie
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1999
Smoleńska, Anna; Rembiś, Marek
Zmiany mikrostrukturalne wapieni jurajskich, użytych w wybranych obiektach zabytkowych, jako efekt antropogenicznych zanieczyszczeń atmosfery
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1999
Dyba, Olga
Wiadomości Konserwatorskie Województwa Krakowskiego, z. 1-7, 1994-1997 [...]
Typ: opis bibliograficzny recenzji
Data wydania: 1998
Publikacja recenzowana: Wiadomości Konserwatorskie Województwa Krakowskiego. Kraków, 1994-1997, z. 1-7
Ciechańska, Marzenna; Charytoniuk, Józef
Kilka uwag o kołtrynach, ich technologii i konserwacji
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1997
Dobosz, Piotr
Zabytki w polskiej fotografii lotniczej
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1997
Rosa, Halina; Bogacz-Walska, Monika
Konserwacja kurdybanów w krakowskim warsztacie Wacława Szymborskiego
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1996

poprzednie
1234567 ... 14
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/