Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Ochrona Zabytków

typ: opisy bibliograficzne

  

ISSN 0029-8247
Kolekcja
Architektura i Sztuka KrakowaElementy tej kolekcji: 268
poprzednie
1234567891011 ... 14
następne

Rejduch-Samkowa, Izabela; Samek, Jan
Problemy inwentaryzacji zabytków w dużych zespołach miejskich na przykładzie "Katalogu zabytków miasta Krakowa"
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1982
Sawa-Sroczyńska, Bogumiła
Mieczysław Ludwik Potocki - konserwator zabytków Galicji i historyk Zamościa
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1981
l. k.
Programy i realizacje prac konserwatorskich - seminarium w Krakowie
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1981
Żaryn, Aleksandra
Piętnastolecie ICOMOS - kolokwium naukowe w Krakowie
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1981
Gryglewicz, Ewa
Technika i technologia laki europejskiej na podstawie badań fizycznych i chemicznych
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1980
Rudek, Lucyna
Technika i technologia średniowiecznych rysunków i pisma na pergaminie
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1980
Karłowska-Kamzowa, Alicja; Domasłowski, Jerzy; Kornecki, Marian; Małkiewiczówna, Helena
Gotyckie malowidła ścienne w Polsce. Wyniki badań przeprowadzonych w latach 1974-1979
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1980
Beiersdorf, Zbigniew; Kleszczyńska, Barbara; Krasnowolski, Bogusław
Pogląd stowarzyszeń twórczych na sprawy ochrony zabytków Krakowa przedłożony Prezydentowi Miasta Krakowa, Kraków 1980
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1980
Wiczyńska, Leonarda
Technika i technologia dzieł współczesnych malarzy krakowskich
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1980
Bogdanowski, Janusz
Problemy urbanistycznej rewaloryzacji zabudowy mieszkaniowej z przełomu XIX i XX w. na przykładzie Krakowa
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1980
Kalinowski, Wojciech
Konserwacja zabytków architektury i urbanistyki - międzynarodowe sympozjum w Krakowie
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1980
Nowiński, Krzysztof
Prof. Jerzy Remer (1888-1979)
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1979
Ostrowski, Jan K.
[rec.: Pamiątkom ojczystym ocalonym z burzy dziejowej...]
Typ: opis bibliograficzny recenzji
Data wydania: 1979
Publikacja recenzowana: Pamiątkom ojczystym ocalonym z burzy dziejowej, Muzeum Emeryka Hutten Czapskiego / Kocójowa Maria. Kraków, 1978
Konopka, Marek
Archeologia w badaniach miejskich zespołów zabytkowych na ziemiach polskich - sympozjum w Krakowie
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1979

Ogólnopolski Komitet Odnowy Zabytków Krakowa
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1979
Paździor, Marian
Kraków i Wieliczka na pierwszej liście Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1979
Chrzanowski, Tadeusz
W sprawie drewnianego kościoła na Woli Justowskiej w Krakowie
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1979
Kornecki, Marian
Spalony kościół drewniany na Woli Justowskiej w Krakowie. Problemy konserwatorskie
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1979
Charów, Ewa
Rozdzielenie warstw polichromii i zapraw na rzeźbie gotyckiej anioł - akolita
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1978
Krzyżanowski, Lech
Jan Skiba, Rewaloryzacja zespołów zabytkowych Krakowa [...]
Typ: opis bibliograficzny recenzji
Data wydania: 1977
Publikacja recenzowana: Rewaloryzacja zespołów zabytkowych Krakowa / Jan Skiba. Kraków, 1976

poprzednie
1234567891011 ... 14
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/