Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (43238)
Inne bazy bibliograficzne (14651)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2084)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7622)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Rocznik Krakowski

typ: opisy bibliograficzne

  

Wydawca Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa
ISSN 0080-3499
Kolekcja
Architektura i Sztuka KrakowaElementy tej kolekcji: 1016
poprzednie
12345678910 ... 51
następne

Jedynak, Zdzisław
W sprawie nazwiska Wita Stwosza
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2014
Twardowska, Kamila
Krakowskie realizacje architekta Fryderyka Tadaniera (1892-1960)
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2014
Dettloff, Paweł
Projekt odbudowy opactwa Benedyktynów w Tyńcu Adolfa Szyszko-Bohusza
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2014
Baczyńska, Małgorzata
Osiedle Oficerskie w Krakowie
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2014
Książek-Czerwińska, Roża
Szkic do portretu Zygmunta Pusłowskiego, krakowskiego społecznika, mecenasa i kolekcjonera – w stulecie śmierci
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2014
Stefaniak, Piotr
Rekrutacja do klasztoru Dominikanek na Gródku w Krakowie w okresie autonomii Galicji
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2014
Daszyk, Krzysztof Karol
"Chcemy mieć swój ideał honoru, męstwa, bezinteresowności..." O krakowskim hołdzie pozgonnym dla księcia Józefa Poniatowskiego w setną rocznicę jego śmierci
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2014
Dzik, Janina
Gloryfikacja św. Franciszka Salezego w dekoracji malarskiej sklepienia kościoła wizytek w Krakowie
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2014
Sobala, Michał
Krakowskie rezydencje biskupie w świetle nieznanych źródeł opisowych z XVII i XVIII wieku
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2014
Hapanowicz, Piotr
Kraków w zapiskach dominikanina Martina Grunewega (1562-ca 1618)
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2014
Bues, Almut
Mirabilia Cracoviensia. Kto był autorem przewodnika po Krakowie z roku 1603?
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2014
Wyrozumska, Bożena
Zatarg Krakowa z Władysławem Jagiełłą
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2014
Noga, Zdzisław
Polacy, Niemcy, Włosi w nowożytnym Krakowie
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2014

Członkowie Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, marzec 2013
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2013
Fischer, Andrzej
Sprawozdanie z działalności Komitetu Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego w 2012 roku
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2013
Follprecht, Kamila
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa w okresie od marca 2012 do marca 2013
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2013
Krasnowolski, Bogusław; Majka, Maria
Danuta Aleksandra Kydryńska-Klimek (1930-2013)
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2013
Garbacz-Klempka, Aldona; Węcławowicz, Tomasz
Dzwony i inne dzieła ludwisarstwa w średniowiecznym Krakowie. Pytania historyczne i metaloznawcze
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2013
Jedynak, Zdzisław
Płyta nagrobna Erazma Danigiela w kościele Mariackim w Krakowie jako nieznane dzieło Jakuba Weinmanna z Norymbergi
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2013
Woźny, Marzena
W nurcie przemian. Starania o lokum dla krakowskiego Muzeum Archeologicznego w latach 1945-1958
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2013

poprzednie
12345678910 ... 51
następne

© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/