Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Rocznik Krakowski

typ: opisy bibliograficzne

  

Wydawca Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa
ISSN 0080-3499
Kolekcja
Architektura i Sztuka KrakowaElementy tej kolekcji: 1026
poprzednie
1 ... 345678910111213 ... 52
następne

Lichończak-Nurek, Grażyna
Publikacja jubileuszowa Archiwum Państwowego w Krakowie w stulecie Wielkiego Krakowa
Typ: opis bibliograficzny recenzji
Data wydania: 2011
Publikacja recenzowana: Wielki Kraków - wielkie szanse 1910-2010 / Janusz T. Nowak. Kraków, 2010
Poprzęcka, Maria
"Nowy wymiar" Sukiennic
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2011
Wyrozumska, Bożena
Przyczynki do życiorysu Stanisława Krzyżanowskiego
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2011
Jagiełło, Monika
Paradoksy pamięci. Historia drugiego stopnia jako metoda badawcza na przykładzie Nowej Huty
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2011
Gwizdałówna, Jadwiga
Wawel podczas okupacji niemieckiej 1939-1945. Przemiany architektury. Echa architektury nazistowskiej
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2011
Dziedzic, Stanisław
Bronowickie "dziedziny" Włodzimierza Tetmajera
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2011
Dettloff, Paweł
Niezrealizowane plany odbudowy zabytków Krakowa
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2011
Woźny, Marzena
Początki Grona Konserwatorów Galicji Zachodniej w świetle krakowskich materiałów
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2011
Andrasz-Mrożek, Monika
Powołanie Rady Miasta Krakowa i mechanizmy jej działania 1866-1869
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2011
Follprecht, Kamila
Nieznane początki Towarzystwa Rolniczego w Krakowie
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2011
Kurzej, Michał
Kazimierz Kaliski i syn - rzeźbiarze krakowscy ostatniej tercji wieku XVII
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2011
Piwowarczyk, Elżbieta
Jałmużna na biednych i chorych w Szpitalu Świętego Ducha w Krakowie wyrazem późnośredniowiecznej troski o dobro wspólne
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2011
Wyrozumski, Jerzy
Fundacja klasztoru oo. Karmelitów na Piasku
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2011
Borowski, Andrzej
Czesław Miłosz w Krakowie
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2011

Członkowie Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa w roku 2010
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2010
Fischer, Andrzej
Sprawozdanie z działalności Komitetu Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego w roku 2009
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2010
Follprecht, Kamila
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa w okresie marzec 2009 - marzec 2010
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2010
Myślik, Konrad
Antoni Weyssenhoff 23 III 1947 - 16 IV 2010
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2010
Szczerba, Michał
Elita polityczna Krakowa i jej związki z innymi miastami Europy w średniowieczu i epoce nowożytnej
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2010
Perkowska, Urszula
Starania Karola Estreichera seniora o unowocześnienie organizacji Biblioteki Jagiellońskiej
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2010

poprzednie
1 ... 345678910111213 ... 52
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/