Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (43402)
Inne bazy bibliograficzne (14664)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2097)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7622)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Rocznik Krakowski

typ: opisy bibliograficzne

  

Wydawca Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa
ISSN 0080-3499
Kolekcja
Architektura i Sztuka KrakowaElementy tej kolekcji: 1016
poprzednie
23456789101112 ... 51
następne

Laskowski, Andrzej
Prace firmy Carla Geylinga dla krakowskich Szarytek. Z badań nad polskim oeuvre wiedeńskiego zakładu witrażowego
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2012
Bańkowska, Karolina
Majster murarski Tomasz Bujas (1860-1938) i jego realizacje architektoniczne i budowlane w Krakowie
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2012
Myśliński, Michał
Wędrówki czeladnicze złotników krakowskich w wieku XIX
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2012
Hapanowicz, Piotr
Krakowskie homagium księciu Karolowi Auerspergowi w 1796 r.
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2012
Prokop, Krzysztof R.
O stołeczności Krakowa i Warszawy w czasach nowożytnych
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2012
Fabiański, Marcin
Co nowego można powiedzieć o renesansowej architekturze pałacu na Wawelu
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2012

Członkowie Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, marzec 2011
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2011
Rydlowa, Maria
Dziękuję za Nagrodę
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2011
Fischer, Andrzej
Sprawozdanie z działalności Komitetu Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego w 2010 roku
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2011
Follprecht, Kamila
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa w okresie od marca 2010 do marca 2011
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2011
Lichończak-Nurek, Grażyna
Publikacja jubileuszowa Archiwum Państwowego w Krakowie w stulecie Wielkiego Krakowa
Typ: opis bibliograficzny recenzji
Data wydania: 2011
Publikacja recenzowana: Wielki Kraków - wielkie szanse 1910-2010 / Janusz T. Nowak. Kraków, 2010
Poprzęcka, Maria
"Nowy wymiar" Sukiennic
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2011
Wyrozumska, Bożena
Przyczynki do życiorysu Stanisława Krzyżanowskiego
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2011
Jagiełło, Monika
Paradoksy pamięci. Historia drugiego stopnia jako metoda badawcza na przykładzie Nowej Huty
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2011
Gwizdałówna, Jadwiga
Wawel podczas okupacji niemieckiej 1939-1945. Przemiany architektury. Echa architektury nazistowskiej
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2011
Dziedzic, Stanisław
Bronowickie "dziedziny" Włodzimierza Tetmajera
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2011
Dettloff, Paweł
Niezrealizowane plany odbudowy zabytków Krakowa
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2011
Woźny, Marzena
Początki Grona Konserwatorów Galicji Zachodniej w świetle krakowskich materiałów
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2011
Andrasz-Mrożek, Monika
Powołanie Rady Miasta Krakowa i mechanizmy jej działania 1866-1869
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2011
Follprecht, Kamila
Nieznane początki Towarzystwa Rolniczego w Krakowie
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2011

poprzednie
23456789101112 ... 51
następne

© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/