Dodawanie publikacji

 

BPP PK jest bazą publikacji pracowników PK. To oznacza, że są w niej rejestrowane wyłącznie publikacje (tj. utwory, które za zezwoleniem twórcy zostały zwielokrotnione, udostępnione publicznie oraz można jednoznacznie wskazać instytucję sprawczą odpowiedzialną za ich wydanie)  pracowników (tj. osób zatrudnionych na całym lub części etatu w PK) oraz doktorantów PK.

W BPP PK rejestruje się publikacje naukowe, popularno-naukowe, dydaktyczne, literackie i inne. Ponadto BPP PK rejestruje rozprawy doktorskie pracowników PK. Rejestracji podlegają publikacje na różnych nośnikach i w różnych formatach.  

 

Możliwość rejestrowania publikacji w bazie BPP PK mają doktoranci oraz pracownicy Politechniki Krakowskiej. Aby zarejestrować publikację należy zalogować się w bazie BPP PK. Logowanie odbywa się na podstawie ważnej karty bibliotecznej lub uczelnianej karty identyfikacyjnej. Po zalogowaniu w zakładce Moje konto należy wybrać opcję: rejestracja publikacji.

 

Przed przystąpieniem do rejestrowania publikacji trzeba określić jej typ i wybrać odpowiedni formularz rejestracyjny. Typy rejestrowanych publikacji:

 • książka,

 • artykuł w czasopismie,

 • rozdział/fragment książki,

 • redakcja numeru czasopisma,

 • rozprawa doktorska,

 • recenzja,

 • materiały konferencyjne w czasopiśmie,

 • materiały konferencyjne w książce,

 • materiały konferencyjne - redakcja książki,

 • materiały konferencyjne - redakcja numeru czasopisma,

 • publikacja w serwisie internetowym.

Przy rejestrowaniu publikacji zamieszczonej w serwisie internetowych, należy ją zakwalifikować do jednego z powyższych typów. Bibliotekarz zweryfikuje ten wybór i w razie potrzeby dokona koniecznej zmiany, np. przeniesie opis państwa publikacji do kolekcji: Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych.

 

Zasady wprowadzania opisu bibliograficznego publikacji

Przed rozpoczęciem rejestracji publikacji, należy sprawdzić, czy jej opisu nie wprowadzono wcześniej do BPP PK.

 1. Proszę wybrać typ publikacji, której opis chcą Państwo wprowadzić (kliknięcie "utwórz").  

 2. Proszę wypełnić formularz rejestracyjny. Są w nim pola obowiązkowe, zalecane i opcjonalne. Koniecznie trzeba wypełnić pola obowiązkowe (na początku formularza). Im więcej informacji o publikacji Państwo wprowadzą, tym pełniejszy opis tej publikacji będzie widoczny w bazie i przeszukiwany w sieci.

 3. Proszę zapisać wypełniony formularz (kliknięcie "zapisz").
  W zakładce "Podsumowanie" można jeszcze raz sprawdzić poprawność wprowadzonych danych oraz edytować formularz (ikonka ołówka).

 4. Proszę przesłać wypełniony formularz do BPK (kliknięcie "przekaż do korekty").

 5. Proszę dostarczyć do BPK oryginał publikacji (wypożyczenie krótkoterminowe na czas korekty).
  Jeśli pełny tekst publikacji jest dostępny w sieci i w formularzu podano link, za pośrednictwem którego można sprawdzić wszystkie elementy opisu bibliograficznego, dostarczanie oryginału do BPP PK nie jest konieczne.

Przebieg korekty

Wypełniony i przekazany przez autora formularz otrzyma status "W korekcie" i nie będzie widoczny w bazie do chwili jego zatwierdzenia przez bibliotekarza. Do formularza w korekcie mogą Państwo nadal samodzielnie wprowadzać zmiany, do momentu, w którym bibliotekarze rozpoczynają proces weryfikacji. Wówczas chwilowo rekord przestaje być widoczny na koncie autora (nie można wprowadzać zmian równocześnie z bibliotekarzem). Bezpośrednio po podwójnej korekcie w BPK rekord zostanie upubliczniany w bazie BPP PK, a do autora zostanie wysłany e-mail z prośbą o ostateczną weryfikacje i zatwierdzenie danych.

 

Indeksowanie publikacji w WoS i Scopus

Fakt indeksowania w bazach WoS i Scopus jest sprawdzany podczas weryfikacji opisu bibliograficznego publikacji. Autorzy powinni okresowo sprawdzać czy ich publikacje nie zostały zaindeksowane w bazach WoS lub Scopus, ponieważ indeksowanie publikacji w tych bazach często następuje z dużym opóźnieniem. W wypadku zauważenia przez autora, że jego publikacja została zaindeksowana w tych bazach, trzeba zgłosić w OIN BPK konieczność aktualizacji jej opisu. Należy to zrobić bezpośrednio z BPP PK poprzez wybranie ikony „?” (znajdującej się przy opisie publikacji wymagającej aktualizacji) i wpisanie informacji o treści: ”jest w WoS” lub „jest w Scopusie”.

 

Gdzie dostarczyć oryginał publikacji do weryfikacji?

Oddział Informacji Naukowej (OIN) BPK, ul. Warszawska 24, pawilon biblioteczny, wejście od strony Wydz. Architektury, tel. 12 628 29 67, e-mail: bibliografia(at)pk.edu.pl

lub

Biblioteka na Wydziale Mechanicznym (BWM), Al. Jana Pawła II 36, tel. 12 628-36-50

 

Błędy najczęściej popełniane podczas rejestracji publikacji w BPP PK

(dotyczy wypełniania pól formularza):

 • błędny wybór typu publikacji

 • podawanie tylko jednego albo tylko kilku wybranych autorów publikacji współautorskich

 • zmiany w podawaniu kolejności autorów (kolejność powinna być taka jak na publikacji)

 • pomijanie powiązania autora z jego profilem w bazie BPP PK (wskazania jednostki z indeksu jednostek)

 • błędny wybór lub pomijanie afiliacji/jednostki PK

 • niedokładnie wpisywanie tytułów publikacji (z pamięci, a nie z publikacji, tylko wielkimi literami)

 • pomijanie tytułu źródła

 • przesyłanie do korekty publikacji elektronicznych pliku pdf tylko z rozdziałem lub artykułem, bez danych o źródle (tj. książce lub czasopiśmie), z którego pochodzi rejestrowana publikacja

 • nie podawanie ilości stron/zakresu stron,
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/