dr Marian Stanisław Piekarski

Pracownik PK

Jednostki pozawydziałowe [-]
Centrum Pedagogiki i Psychologii [O-5]

Dyscyplina: pedagogikaStrona Osobista

Profil w CRIS PK


Publikacje autora (50)

Publikacje współtworzone (2)Profil w bazie ORCID

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, adiunkt, doradca zawodowy, pedagog pracy, specjalista w organizacji i zarządzaniu oświatą

Jednostka: Centrum Pedagogiki i Psychologii Politechniki Krakowskiej ul. J. Lea 114

tel. PK: 12/628-25-18, 605608890

e-mail:mpiekarski@pk.edu.pl

Zainteresowania naukowe:

·         Preorientacja, orientacja zawodowa i doradztwo zawodowe w edukacji, 

·         Procesy edukacyjne a praca zawodowa,  

·         Przydatność zawodowa absolwenta/pracownika jako przygotowanie zawodowe oceniane w świetle zadań wykonywanych na

         stanowisku pracy.
© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/