Marek Bodziony

Pracownik PK

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki [Ś]
Katedra Geoinżynierii i Gospodarki Wodnej [Ś-1]

Dyscyplina: inżynieria środowiska, górnictwo i energetykaStrona Osobista

Profil w CRIS PK


Publikacje autora (16)

zainteresowania naukowe i dydaktyczne: matematyczne modelowanie procesów zachodzących w zlewni, mała retencja zbiornikowa, retencja obszarów miejskich i wiejskich, ekspertyzy hydrologiczne, ekologia, AutoCAD, AutoCAD Civil 3D, GIS
trener i egzaminator ECDL, AutoCAD, AutoCAD Civil 3D, GIS
Więcej informacji na stronie: hydrologia.iigw.pl/bodziony.php
Zapraszam również do galerii - kliknij>
© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/