dr inż. arch. Łukasz Wesołowski

Pracownik PK

Wydział Architektury [A]
Katedra Projektowania Architektoniczno-Budowlanego [A-4]

Dyscyplina: architektura i urbanistykaStrona Osobista

Publikacje autora (25)

Profil w bazie ORCID


Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej (2003) oraz Wydziału Architektury Wnętrz Akademi Sztuk Pięknych w Krakowie (2006). Autor i współautor kilkudziesięciu zrealizowanych projektów architektoniczno-budowlanych i urbanistycznych. Laureat konkursów architektoniczno-urbanistycznych. Prowadzi zajęcia z Budownictwa Ogólnego oraz Building Surveying dla studentów poslko- i angielskojęzycznych. Współpromotor kilkunastu dyplomów inżynierskich i magisterskich. Rozprawa doktorska (2003) pt.: Wpływ przeszklonych ścian osłonowych na kształtowanie warunków użytkowych i środowiskowych w pomieszczeniach mieszkalnych. W pracy badawczej zgłębia zagadnienia budynków z fasadami przeszklonymi pod kątem jakości środowiska wewnętrznego oraz nowych aplikacji dla tej technologii. Wraz z udziałem w projektach "HiBiWood - Sustainable, High-Performance Building Solutions in Wood" - Erasmus+ N°2020-1-LV01-KA203-077513, oraz "Back to the Future – Building with Sustainable Local Traditional Materials" Erasmus+ N° 2020-1-PT01-KA203-078406 rozszerzył pole badań o współczesne budynki z kompozytów drewnianych. - Autor kilkunastu prac naukowych w czasopismach i rozdzaiłach monografii. Od roku 2009 samodzielny architekt z Uprawnieniami Budowlanymi w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń oraz członek Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów.

 

Nagrody i wyróżnienia :
- Nagroda Publiczności w X Międzynarodowym Biennale Architektury – Kraków 2004 -projekt Mostu – Galerii na Wiśle;
- I Nagroda w konkursie Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Projekt stałej wystawy dla dzieci 3-6 lat w Centrum Nauki Kopernik.
Projekt zrealizowany – oficjalna nazwa galerii w Centrum Nauki Kopernik – „Bzzzz!” (Warszawa 2007)
© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/