prof. Andrzej Stokłosa

Pracownik PK

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej [C]
Instytut Chemii i Technologii Organicznej [C-2]Strona Osobista

Publikacje autora (43)

Profil w bazie Scopus, kolejny


Zainteresowania naukowe Mechanizmu i kinetyki korozji metali i stopów, struktura i termodynamika defektów punktowych oraz własności elektrycznymi i dyfuzja w niestechiometrycznych tlenkach i siarczkach, nadprzewodnikach ceramicznych, brązach, materiałach elektrodowych dla interkalowanych litowych akumulatorów, wpływem defektów punktowych na własności powierzchniowe ciał stałych, szczególnie na własności katalityczne, elektrokatalityczne i fotokatalityczne
© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/