dr hab. inż. arch. Beata Makowska, prof. PK

Pracownik PK

Wydział Architektury [A]
Katedra Rysunku Malarstwa i Rzeźby [A-7]

Dyscyplina: architektura i urbanistyka



Strona Osobista

Profil w CRIS PK


Publikacje autora (112)



Profil w bazie Scopus
Profil w bazie ORCID


Ukończyła studia na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Od 1989 roku pracuje w Katedrze Rysunku, Malarstwa i Rzeźby. W 2003 r. uzyskała stopień naukowy doktora, a w 2016 r. stopień naukowy doktora habilitowanego. Od 2019 r. została zatrudniona na stanowisku profesora uczelni na WA PK.

Brała udział w realizacji 3 projektów badawczych finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (dwukrotnie jako kierownik i główny wykonawca). Opublikowała 2 monografie, 1 monografię 3-autorską i ponad 100 artykułów w recenzowanych czasopismach naukowych i materiałach konferencyjnych (w tym 21 konferencji zagranicznych). Tematyka badawcza publikacji dotyczy architektury z przełomu XIX i XX w. i okresu modernizmu, sztuk plastycznych w architekturze oraz rysunku architektonicznego. Współpracowała w projektowaniu obiektów architektonicznych i wnętrz. Rysunki, obrazy i fotografie prezentowała na kilku wystawach indywidualnych w Krakowie, 60 wystawach zbiorowych (w tym 26 zagranicznych – m.in. XIX, XX, XXI i XXII Esposizione Internazionale Associazione Architetti Artisti w Weronie, Katanii i Wenecji; 76e i 78e Salon Ligne et Couleur w Paryżu; 24th i 25th Annual Exhibition of The Scottish Society of Architect Artists w Ayr i Glasgow) i 23 konkursach (2 nagrody i 13 wyróżnień).

 




© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/