prof. dr hab. inż Witold Żukowski

Pracownik PK

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej [C]
Katedra Chemii Ogólnej i Nieorganicznej [C-6]

Dyscyplina: inżynieria chemicznaStrona Osobista

Profil w CRIS PK


Publikacje autora (304)

Publikacje współtworzone (8)Profil w bazie Scopus
Profil w bazie ORCID


Przebieg pracy naukowej 

Tytuł zawodowy magistra inżyniera:
Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, 12 czerwiec 1990r
„Zastosowanie teorii katastrof do badania zjawisk bifurkacyjnych w obiektach reagujących chemiczne”

Promotor: dr hab. inż. Bolesław Tabiś
Stopień naukowy doktora nauk:
Politechnika Śląska, Wydział Chemiczny, 19 stycznia 1994r 
„Analiza autotermiczności i krotności stanów stacjonarnych węzła rozdzielnego zgazowania węgla w złożach fluidalnych”
Promotor: dr hab. inż. Bolesław Tabiś, prof. PK
Recenzenci w przewodzie doktorskim:
prof. dr hab. inż. A. Burghardt, Instytut Inżynierii Chemicznej PAN, Gliwice
dr hab. inż. A. Mianowski, prof. PŚ, Politechnika Śląska, 
doc. dr hab. inż. J. Thullie, Instytut Inżynierii Chemicznej PAN, Gliwice
Stopień naukowy doktora habilitowanego: 
Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Środowiska, 27 kwietnia 2004
„Badania procesu spalania paliw gazowych w reaktorze z inertnym złożem fluidalnym”

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: 
prof. dr hab. inż. A.Teodorczyk, Politechnika Warszawska, 
prof. dr hab. inż. S.Gumuła, Akademia Górniczo-Hutnicza,
prof. dr hab. inż. W.Kordylewski, Politechnika Wrocławska, 
prof. dr hab. inż. M.Wołek, Politechnika Krakowska
 Indeks Hirscha
11 Wg bazy Web of Science, 07-02-2015© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/