Dr Sylwia Dudek

Pracownik PK

Wydział Informatyki i Telekomunikacji [F]
Katedra Matematyki Stosowanej [F-2]

Dyscyplina: matematykaStrona Osobista

Profil w CRIS PK


Publikacje autora (24)Profil w bazie Scopus
Profil w bazie ORCID
Publons


Wykształcenie:

 

05.2014 - uzyskanie stopnia Doktora na Uniwersytecie Jagiellońskim.

06.2008 - uzyskanie tytułu Magistra na Politechnice Krakowskiej.

 

 

Udział w konferencjach:

 

18-22.06.2018 - Emerging Trends in Applied Mathematics and Mechanics 2018, Kraków.

Wystąpienie: "Evolutionary Oseen Model for Generalized Newtonian Fluid with Multivalued Nonmonotone Friction Law".

 

14-16.03.2017 - Nonstandard Growth Analysis and its Applications, Warszawa.

Wystąpienie: "Liouville-type result for elliptic problems in variable exponent spaces".

 

24-27.06.2015 - Singular PDEs, Analytical Tools  and Applications, Małe Ciche.

Wystąpienie: "Hardy inequality in variable exponent spaces derived from nonlinear problem".

 

19.05.2015 - Konferencja naukowo-wspomnieniowa w setną rocznicę urodzin Prof. Feliksa Barańskiego, Kraków.

 

20-22.11.2014 - Workshop on Modern Applied Mathematics PK 2015, Kraków.

Wystąpienie: "Istnienie rozwiązania dla pewnej inkluzji różniczkowej z operatorem p(x)-laplasjanu".

 

27-29.10.2014 - Variable exponent theory and applications, Warszawa.

Wystąpienie: “Hardy inequality in variable exponent spaces”

 

01-05.09.2014 - IX Forum Równań Różniczkowych Cząstkowych, Będlewo.

Wystąpienie: "Nierówności Hardy'ego w przestrzeniach ze zmiennym wykładnikiem"

 

25-30.08.2014 - CZM-Między teorią a zastosowaniami-matematyka w działaniu, Będlewo.

 

27-28.11.2013 -Workshop "`Nonlinear Inclusions, Hemivariational Inequalities with Applications to Contact Mechanics"', Kraków.

Wystąpienie: "Stationary flow of the electrorheological fluid with frictional boundary conditions"

 

26.08-03.09.2013 - XLII Ogólnopolska Konferencja Zastosowań Matematyki, Zakopane-Kościelisko.

Wystąpienie: "Istnienie rozwiązania dla nierówności hemivariacyjnej z operatorem p(x)-laplasjanu"

 

11-15.06.2013 - Nonlinearities 2013, Małe Ciche.

Wystąpienie: "Existence result for hemivariational inequality involving p(x)-Laplacian"

 

2-8.06.2013 - Spring School on Analysis, Paseky, Czechy.

 

7.06.2013 - Conference on Dynamical Systems and Applications, Łódź.

Poster: "A new approach to the existence of solution for differential inclusion with p(x)-Laplacian"

 

8-12.07.2012- Calculus of Variations and PDEs, Szczawnica.

 Poster: "Existence result for differential inclusion with p(x)-Laplacian"

 

2-7.07.2012 - 6th European Congress of Mathematics, Kraków.

Poster: "Existence result for hemivariational inequality involving p(x)-Laplacian"

 

17-22.06.2012 - VIII Forum Równań Różniczkowych Cząstkowych, Będlewo.

Wystąpienie: "Istnienie rozwiązań dla nierówności hemiwariacyjnych z p(x)-laplasjanem"

 

22-28.04.2012 - Spring School on Analysis, Paseky, Czechy.

 

09-13.11.2011 - Fifth German Polish Conference on Optimization-Methods and Applications, Dobczyce.

Wystąpienie: "Existence result for hemivariational inequality involving p(x)-Laplacian"


11-17.09.2010 - Ninth International School: Nonlinear Analysis, Function Spaces and Applications, Trest, Czechy.

 

13-18.06.2010 - VII Forum Równań Różniczkowych Cząstkowych, Będlewo.

 Poster: "Istnienie rozwiązań dla zagadnienia sterowania stochastycznego"

 

17-21.05.2010 - Spring School in Nonlinear Partial Differential Equations, Belgia.

 

Wyróżnienia i granty:

 

2015, 2016, 2017 - PostDoc w grancie Maestro "Nonsmooth Systems in Mathematical Theory of Contact Mechanics" (Nr: UMO-2012/06/A/ST1/00262). 

2012 - stypendium naukowe Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa dla szczególnie uzdolnionych studentów oraz uczestników studiów doktoranckich krakowskich uczelni wyższych i innych jednostek naukowo--badawczych.

2006, 2007 - stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów.

 
© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/