Acta of Bioengineering and Biomechanics


Wydawca Wroclaw University of Technology. Faculty of Mechanical Engineering. Department of Biomedical Engineering, Mechatronics and Theory of Mechanisms
ISSN 1509-409X
Uwagi Instytucje sprawcze:
Wrocław University of Technology,
Polish Society of Biomechanics,
Applied Mechanics Committee of Polish Academy of Sciences,
Rehabilitation Committee of Polish Academy of Sciences
Skrót Acta Bioeng. Biomech.
Impact Factor dla czasopisma 0.333 (od 2012)
0.979 (od 2013)
0.894 (od 2014)
0.767 (od 2015)
0.914 (od 2016)
0.964 (od 2017)
1.112 (od 2018)
0.968 (od 2019)
Lista MNiSW A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 15 (od 2012)
15 (od 2017)
100 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW A
Ujednolicona punktacja MNiSW 15
DOI 10.5277/abb
Klasyfikacja ASJC 1304 Biochemistry, Genetics and Molecular Biology: Biophysics
1502 Chemical Engineering: Bioengineering
2204 Engineering: Biomedical Engineering
2502 Materials Science: Biomaterials
Polecane strony internetowe strona wydawcy  
strona czasopisma w bazie Scopus  


Publikacje w tym tytule: 30
poprzednie
12

Milewski, Grzegorz; Tracz, Miłosz
Numerical strength simulation of mandibular osteosynthesis by means of autogenous bone graft
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Acta of Bioengineering and Biomechanics
Data wydania: 2000
Milewski, Grzegorz; Tracz, Miłosz
Analiza numeryczna problemu anizotropii własności mechanicznych kości żuchwy = Numerical analysis of the problem of anisotropic properties of mandibular bones
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Acta of Bioengineering and Biomechanics
Data wydania: 1999
Milewski, G.
Numeryczna analiza wytrzymałościowa urazu wypadkowego żuchwy
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Acta of Bioengineering and Biomechanics
Data wydania: 1999
Litak, Antoni; Madoń, Bernadetta; Mazurkiewicz, Stanisław
Ocena możliwości fizycznej interpretacji i opisu rezultatów badań dynamicznych tkanki kostnej
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Acta of Bioengineering and Biomechanics
Data wydania: 1999
Kulig, M.; Mazurkiewicz, S.
System telemetrii pomiarowej w zastosowaniu do kontroli procesu wydłużania kończyn metodą Ilizarowa - możliwości i prognozy
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Acta of Bioengineering and Biomechanics
Data wydania: 1999
Grabacki, J.; Marzec, P.
Mechanika adaptacji kości = Mechanics of bone adaption
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Acta of Bioengineering and Biomechanics
Data wydania: 1999
Grabacki, J.; Zdeb, J.; Grabacka, M.
Mechaniczny model procesu oddychania
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Acta of Bioengineering and Biomechanics
Data wydania: 1999
Radło, Wojciech; Mazurkiewicz, Stanisław; Radło, Jacek; Mildaszewski, Krzysztof
Założenia konstrukcyjne oraz kliniczne zastosowanie ortezy reciprokalnej do chodu naprzemiennego ze wspomaganym wykrokiem
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Acta of Bioengineering and Biomechanics
Data wydania: 1999
Kulig, Marek
Zastosowanie holterowskiego systemu pomiarowego do kontroli i wspomagania procesu wydłużania kończyn w warunkach klinicznych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Acta of Bioengineering and Biomechanics
Data wydania: 1999
Litak, Antoni; Madoń, Bernadetta; Mazurkiewicz, Stanisław
Zastosowanie metody badań DMTA do oceny właściwości dynamicznych tkanki kostnej
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Acta of Bioengineering and Biomechanics
Data wydania: 1999

poprzednie
12© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/