Chłodnictwo


Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
ISSN 0009-4919
e-ISSN 2449-9390
Lista MNiSW/MEiN B (od 2013)
B (od 2017)
nie (od 2019)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 4 (od 2013)
6 (od 2015)
6 (od 2017)
5 (od 2019)
DOI 10.15199/8
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 6
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 62
poprzednie
1234
następne

Stacharska-Targosz, Jolanta; Gołogórski, Janusz
O możliwości sterowania charakterystyką wentylatora poprzecznego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chłodnictwo
Data wydania: 1993
Zalewski, Wojciech; Gryglaszewski, Piotr Antoni
Badania strat ciśnienia powietrza w skraplaczach natryskowo-wyparnych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chłodnictwo
Data wydania: 1991
Litwin, Marek; Gołogórski, Janusz
Badania doświadczalne gładkorurowych oziębiaczy powietrza
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chłodnictwo
Data wydania: 1991
Gołogórski, Janusz; Litak, Antoni; Mazurkiewicz, Stanisław; Targosz, Bogdan
Zastosowanie tworzyw sztucznych w konstrukcji wymienników ciepła dla potrzeb chłodnictwa i klimatyzacji
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chłodnictwo
Data wydania: 1991
Stacharska-Targosz, Jolanta
Wpływ parametrów konstrukcyjnych na działanie wentylatora poprzecznego według badań Korowkina
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chłodnictwo
Data wydania: 1991
Gołogórski, Janusz; Stacharska-Targosz, Jolanta
Wentylator poprzeczny o sterowalnej charakterystyce - metody oceny działania
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chłodnictwo
Data wydania: 1991
Dąbrowska, Barbara
Wykorzystanie równania Redlicha-Kwonga-Soave do obliczeń równowag fazowych w niskich temperaturach
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chłodnictwo
Data wydania: 1991
ISSN: 0009-4919
Zalewski, Wojciech; Niezgoda, Beata; Gryglaszewski, Piotr
Matematyczny model działania skraplaczy wyparnych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chłodnictwo
Data wydania: 1990
ISSN: 0009-4919
Zalewski, Wojciech; Gryglaszewski, Piotr
Model matematyczny procesu chłodzenia wyparnego skraplaczy
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chłodnictwo
Data wydania: 1988
ISSN: 0009-4919
Gołogórski, Janusz; Litwin, Marek; Zalewski, Wojciech
Zastosowanie rur spiralnie ożebrowanych w komorowych oziębiaczach powietrza
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chłodnictwo
Data wydania: 1986
ISSN: 0009-4919
Dąbrowska, Barbara
Ocena rozpuszczalności wybranych halogenowęglowodorów w ciekłym azocie, tlenie, argonie i metanie metodą Prestona-Prausnitza
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chłodnictwo
Data wydania: 1985
ISSN: 0009-4919
Wojtaszek, Zdzisław; Dąbrowska, Barbara
Rozpuszczalność zestalonych halogenowęglowodorów w ciekłym tlenie. Ocena rozpuszczalności metodą Prestona-Prausnitza
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chłodnictwo
Data wydania: 1985
ISSN: 0009-4919
Litwin, Marek; Zalewski, Wojciech
Obliczanie absorberów (resorberów) z wypełnieniem metodą jednostek przenikania masy w systemach wodno-amoniakalnych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chłodnictwo
Data wydania: 1984
ISSN: 0009-4919
Zalewski, Wojciech
Metoda bilansów elementarnych w zastosowaniu do modelowania matematycznego oziębiaczy powietrza
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chłodnictwo
Data wydania: 1983
ISSN: 0009-4919
Zalewski, Wojciech
Możliwości wykorzystania energii promieniowania słonecznego do napędu amoniakalnych chłodziarek absorpcyjnych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chłodnictwo
Data wydania: 1981
ISSN: 0009-4919
Szczepaniec-Cięciak, Elżbieta; Dąbrowska, Barbara; Wojtaszek, Zdzisław
Ciekły metan jako rozpuszczalnik zestalonych gazów i cieczy
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chłodnictwo
Data wydania: 1978
ISSN: 0009-4919
Gerlach-Kolasa, Zofia; Zalewski, Wojciech
Równania do obliczania właściwości fizycznych i termodynamicznych amoniaku
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chłodnictwo
Data wydania: 1978
ISSN: 0009-4919
Szczepaniec-Cięciak, Elżbieta; Dąbrowska, Barbara; Wojtaszek, Zdzisław
Termodynamika roztworów zestalonych gazów w cieczach kriogenicznych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chłodnictwo
Data wydania: 1977
ISSN: 0009-4919
Gołogórski, Janusz; Zalewski, Wojciech; Olak, Ryszard
Analiza doboru i nastawienia termostatycznego zaworu rozprężnego wykorzystująca linie stabilnego sygnału jako charakterystyki oziębiacza
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chłodnictwo
Data wydania: 1977
ISSN: 0009-4919
Gołogórski, Janusz; Zalewski, Wojciech; Olak, Ryszard
Metoda analityczno-graficzna wyznaczania charakterystyk sprężarkowego systemu ziębniczego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chłodnictwo
Data wydania: 1977
ISSN: 0009-4919

poprzednie
1234
następne© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/