Logistyka


Wydawca Instytut Logistyki i Magazynowania (Poznań)
ISSN 1231-5478
Lista MNiSW B (od 2012)
nie (od 2015)
nie (od 2017)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 4 (od 2012)
10 (od 2013)
0 (od 2015)
0 (od 2017)
Ujednolicona Lista MNiSW nie
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 320
poprzednie
1 ... 10111213141516
następne

Bodasińska, Żaneta; Fluder, Monika; Król, Mariusz; Lorenc, Augustyn; Wnęk, Dariusz
Przyszłość składowania zapasów na przykładzie największego na świecie podziemnego magazynu SubTropolis
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Logistyka
Data wydania: 2013
ISSN: 1231-5478
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 10
Parkitny, Waldemar
Jednostki pływające wykorzystywane w obsłudze turystycznej na Wiśle w Krakowie
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Logistyka
Data wydania: 2013
ISSN: 1231-5478
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 10
Parkitny, Waldemar; Kaim, Patrycjusz
Logistyka działań związanych z fazą przygotowawczą Tour de Pologne
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Logistyka
Data wydania: 2013
ISSN: 1231-5478
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 10
Parkitny, Waldemar; Kaim, Patrycjusz
Logistyka działań związanych z fazą realizacji i zakończenia wyścigu kolarskiego Tour de Pologne
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Logistyka
Data wydania: 2013
ISSN: 1231-5478
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 10
Lorenc, Augustyn Krzysztof; Kaczor, Grzegorz
Zwiększenie efektywności procesu kompletacji zamówień w wyniku optymalizacji rozmieszczenia produktów w magazynie z uwzględnieniem ich częstotliwości pobrań oraz gramatury
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Logistyka
Data wydania: 2012
ISSN: 1231-5478
Fierek, Szymon; Żak, Jacek; Solecka, Katarzyna; Kruszyński, Mirosław
Multiple criteria evaluation of the mass transit systems in European cities
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Logistyka
Data wydania: 2012
ISSN: 1231-5478
Chodur, Janusz; Ostrowski, Krzysztof
Wjazdy pojazdów na skrzyżowanie w okresie zmiany sygnałów świetlnych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Logistyka
Data wydania: 2012
ISSN: 1231-5478
Szczypiński-Sala, Wojciech; Strzępek, Piotr ; Janczur, Robert
Weryfikacyjne metody pomiaru opóźnienia hamowania pojazdu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Logistyka
Data wydania: 2012
Zając, Jerzy; Małopolski, Waldemar
Weryfikacja efektywności sterowania podsystemem transportowym zbudowanym z automatycznie sterowanych pojazdów w programie symulacyjnym Arena
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Logistyka
Data wydania: 2012
Parkitny, Waldemar; Kaim, Patrycjusz
Koncepcja 7W dla imprez masowych na przykładzie wyścigu kolarskiego Tour de Pologne
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Logistyka
Data wydania: 2012
Krenich, Stanisław
Koncepecja algorytmów generowania trajektorii ruchu robota typu Hexapod w oparciu o system wizyjny
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Logistyka
Data wydania: 2012
Zając, Jerzy; Norys, Kamila
Samokonfiguracja wieloagentowego systemu sterowania jako narzędzie integracji podsystemów wytwarzania i transportu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Logistyka
Data wydania: 2012
Szarata, Andrzej
Badania ankietowe dotyczące zjawiska ruchu wzbudzonego w podróżach transportem zbiorowym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Logistyka
Data wydania: 2012
Gondek, Stanisław
Analiza zachowania pieszych na zamiejskich skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Logistyka
Data wydania: 2012
Małopolski, Waldemar
Implementacja algorytmu A* do wyznaczania tras przejazdu w programie symulacyjnym Arena
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Logistyka
Data wydania: 2012
Słota, Adam; Chałabis, Piotr
Implementacja sterowania admitancyjnego w sterowniku ruchu NextMove
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Logistyka
Data wydania: 2012
Szkoda, Maciej
Wskaźniki niezawodności środków transportu szynowego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Logistyka
Data wydania: 2012
Bąk, Radosław
Wpływ zasięgu detekcji na bezpieczeństwo ruchu na zamiejskich skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Logistyka
Data wydania: 2012
Szkoda, Maciej
Analiza niezawodności lokomotywy spalinowej serii SM48
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Logistyka
Data wydania: 2012
Żakowska, Lidia
Subiektywne bezpieczeństwo w transporcie drogowym - percepcja użytkowników
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Logistyka
Data wydania: 2012

poprzednie
1 ... 10111213141516
następne© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/