Logistyka


Wydawca Instytut Logistyki i Magazynowania (Poznań)
ISSN 1231-5478
Lista MNiSW B (od 2012)
nie (od 2015)
nie (od 2017)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 4 (od 2012)
10 (od 2013)
0 (od 2015)
0 (od 2017)
Ujednolicona Lista MNiSW nie
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 320
poprzednie
12345678 ... 16
następne

Więcek, Paweł
Hybrydowa metoda predykcji popytu w logistyce
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Logistyka
Data wydania: 2015
ISSN: 1231-5478
Lista MNiSW: nie
Kubek, Daniel
Zastosowanie optymalizacji odpornej w problematyce wyznaczania tras pojazdom – charakterystyka oraz kierunki badań
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Logistyka
Data wydania: 2015
ISSN: 1231-5478
Lista MNiSW: nie
Szkoda, Maciej
Niepewność i ryzyko w analizie LCC kolejowych środków transportu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Logistyka
Data wydania: 2015
ISSN: 1231-5478
Lista MNiSW: nie
Pashkevich, Anton; Puławska, Sabina
Accessibility of transport service for people with restricted mobility: needs analysis for a special assistance service in Poland based on the German experience
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Logistyka
Data wydania: 2015
ISSN: 1231-5478
Lista MNiSW: nie
Ciastoń-Ciulkin, Aleksandra
Factors affecting the change in individual transport user behavior
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Logistyka
Data wydania: 2015
ISSN: 1231-5478
Lista MNiSW: nie
Bryniarska, Zofia
Indicator assessment of selected public transport interchanges in Krakow
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Logistyka
Data wydania: 2015
ISSN: 1231-5478
Lista MNiSW: nie
Szewczyk, Bartłomiej; Radziszewska-Zielina, Elżbieta
Analiza istotności miar partnerstwa i rodzajów współpracy partnerskiej przy wykorzystaniu metody AHP
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Logistyka
Data wydania: 2015
ISSN: 1231-5478
Lista MNiSW: nie
Wyraz, Elżbieta
Czynniki wpływające na efektywność zautomatyzowanych magazynów
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Logistyka
Data wydania: 2015
ISSN: 1231-5478
Lista MNiSW: nie
Olesiński, Sławomir; Zając, Grzegorz
Czynniki oceny efektywności przyjętej koncepcji nowego połączenia intermodalnego w duńskim systemie transportowym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Logistyka
Data wydania: 2015
ISSN: 1231-5478
Lista MNiSW: nie
Olesiński, Sławomir; Zając, Grzegorz
Badania wpływu wybranych modyfikacji układu wydechowego motocykla na charakterystykę mocy i poziom hałasu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Logistyka
Data wydania: 2015
ISSN: 1231-5478
Lista MNiSW: nie
Misiaszek, Agata; Zając, Grzegorz
Analiza spektralna oleju rzepakowego zastosowanego do smarowania silnika o zapłonie iskrowym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Logistyka
Data wydania: 2015
ISSN: 1231-5478
Lista MNiSW: nie
Dutczak, Jerzy
Nonconventional propulsion sources of drones
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Logistyka
Data wydania: 2015
ISSN: 1231-5478
Lista MNiSW: nie
Marek, Wojciech
Flexible fuel engine for means of transport drive
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Logistyka
Data wydania: 2015
ISSN: 1231-5478
Lista MNiSW: nie
Łyskowski, Mikołaj; Antonik, Wioleta; Pasierb, Bernadetta
Planowanie badań oraz ocena skuteczności zastosowania metody tomografii
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Logistyka
Data wydania: 2015
ISSN: 1231-5478
Lista MNiSW: nie
Bąk, Joanna
Bakterie Legionella w logistyce systemów zaopatrzenia w wodę
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Logistyka
Data wydania: 2015
ISSN: 1231-5478
Lista MNiSW: nie
Wyraz, Elżbieta; Kuźnar, Małgorzata
Znaczenie portów morskich w infrastrukturze logistycznej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Logistyka
Data wydania: 2015
ISSN: 1231-5478
Lista MNiSW: nie
Kuźnar, Małgorzata; Wyraz, Elżbieta
Preferencje logistyczne na małopolskim rynku farmaceutycznym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Logistyka
Data wydania: 2015
ISSN: 1231-5478
Lista MNiSW: nie
Wyraz, Elżbieta; Kuźnar, Małgorzata
Analiza metod przemieszczania się w obrębie miasta Krakowa
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Logistyka
Data wydania: 2015
ISSN: 1231-5478
Lista MNiSW: nie
Kuźnar, Małgorzata Kinga; Wyraz, Elżbieta
Międzymiastowe środki transportu wykorzystywane przez studentów Politechniki Krakowskiej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Logistyka
Data wydania: 2015
ISSN: 1231-5478
Lista MNiSW: nie
Kuźnar, Małgorzata
Wpływ prędkości samochodu w trakcie zderzenia z pieszym na obciążenia głowy oraz szyi pieszego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Logistyka
Data wydania: 2015
ISSN: 1231-5478
Lista MNiSW: nie

poprzednie
12345678 ... 16
następne© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/