betaAutobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe


Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy „SPATIUM”
ISSN 1509-5878
e-ISSN 2450-7725
Lista MNiSW B (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 4 (od 2013)
7 (od 2015)


Publikacje w tym tytule: 53
123
następne

Pilecka, Elżbieta; Winiarska, Katarzyna; Moskal, Magdalena
Analiza wpływu rodzaju konstrukcji budynku na terenie osuwiskowym na zagrożenie drogi ruchem osuwiskowym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 7
Pilecka, Elżbieta; Manterys, Tomasz
Wpływ nawodnienia gruntu na stateczność nasypu drogowego na osuwisku
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 7
Pilecka, Elżbieta; Kutek, Joanna; Moskal, Magdalena
Wpływ sposobu posadowienia budynku na zagrożenie drogi ruchem osuwiskowym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 7
Gondek, Stanisław; Ostrowski, Krzysztof
Wpływ czynników ruchowo-drogowych na przepustowość drogi dwupasowej dwukierunkowej – doświadczenia zagraniczne
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 7
Gondek, Stanisław; Ostrowski, Krzysztof
Metoda obliczania przepustowości dróg dwupasowych dwukierunkowych – stan obecny
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 7
Wyraz, Elżbieta; Szkoda, Maciej
Wymagania formalno-prawne oceny ryzyka w transporcie kolejowym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 7
Satora, Magdalena; Szkoda, Maciej
Czynniki determinujące rozwój transportu kolejowego w aglomeracji krakowskiej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 7
Satora, Magdalena; Szkoda, Maciej
Ocena efektywności inwestycji infrastrukturalnych na linii kolejowej Wieliczka – Lotnisko Kraków Balice
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 7
Spławińska, Malwina; Solecka, Katarzyna
Metodyki obliczania zapotrzebowania na miejsca postoju na obiektach MOP
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 7
Sowa, Andrzej
Niepoprawność niektórych pojęć w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1302/2014 dotyczącym technicznej specyfikacji interoperacyjności systemu kolei w Unii Europejskiej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 7
Zając, Grzegorz; Jurga, Stanisław
Energochłonność pojazdów komunikacji miejskiej w Krakowie
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 7
Pilecka, Elżbieta; Moskal, Magdalena
Stateczność osuwiska drogowego przed i po zabezpieczeniu w świetle obliczeń numerycznych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 7
Gondek, Stanisław
Prędkość autobusów na skrzyżowaniach z sygnalizacją
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 7
Wojewoda, Przemysław; Szkoda, Maciej
Spedycja międzynarodowa ładunków częściowych w transporcie drogowym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 7
Aleksandrowicz, Jan; Piwowarczyk, Maciej
Zasadność lokalizacji przystanków za skrzyżowaniami z sygnalizacją świetlną nadającą priorytet pojazdom transportu zbiorowego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2016
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 7
Aleksandrowicz, Jan
Narzędzia metodologii lean w procesach doskonalenia miejskiego transportu zbiorowego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2016
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 7
Gondek, Stanisław
Model symulacyjny zwężenia drogi dwupasowej dwukierunkowej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2016
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 7
Gondek, Stanisław
Prędkość rowerzystów na przejazdach z sygnalizacją
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2016
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 7
Ostrowski, Krzysztof
Wpływ zagospodarowania otoczenia dróg i skrzyżowań zamiejskich z sygnalizacją na prędkości pojazdów
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2016
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 7
Wyraz, Elżbieta
Efektywność transportu wodnego śródlądowego i lotniczego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2016
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 7

123
następne© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/