betaAutobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe


Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy „SPATIUM”
ISSN 1509-5878
e-ISSN 2450-7725
Lista MNiSW B (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 4 (od 2013)
7 (od 2015)


Publikacje w tym tytule: 59
123
następne

Pilecka, Elżbieta; Szwarkowski, Dariusz
Modelowanie wpływu drgań drogowych na przemieszczenia w strefie poślizgu zbocza przy uwzględnieniu fal impulsowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 7
Pilecka, Elżbieta; Moskal, Magdalena
Wykorzystanie gruntów antropogenicznych przy zabezpieczaniu niestatecznego nasypu drogowego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 7
Pilecka, Elżbieta; Moskal, Magdalena
Analiza numeryczna osuwiska w ciągu drogi wojewódzkiej nr 975 w miejscowości Borowa przed i po wykonaniu zabezpieczenia
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 7
Michnej, Maciej
Wizja i cele w planowaniu zrównoważonej mobilności miejskiej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 7
Satora, Magdalena; Szkoda, Maciej
Analiza wybranych uwarunkowań dotyczących systemu utrzymania pojazdów kolejowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 7
Satora, Magdalena; Szkoda, Maciej
Criteria for the assessment of the effectiveness of projects relating to the development of the transport potential in railway transport
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 7
Pilecka, Elżbieta; Winiarska, Katarzyna; Moskal, Magdalena
Analiza wpływu rodzaju konstrukcji budynku na terenie osuwiskowym na zagrożenie drogi ruchem osuwiskowym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 7
Pilecka, Elżbieta; Manterys, Tomasz
Wpływ nawodnienia gruntu na stateczność nasypu drogowego na osuwisku
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 7
Pilecka, Elżbieta; Kutek, Joanna; Moskal, Magdalena
Wpływ sposobu posadowienia budynku na zagrożenie drogi ruchem osuwiskowym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 7
Gondek, Stanisław; Ostrowski, Krzysztof
Wpływ czynników ruchowo-drogowych na przepustowość drogi dwupasowej dwukierunkowej – doświadczenia zagraniczne
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 7
Gondek, Stanisław; Ostrowski, Krzysztof
Metoda obliczania przepustowości dróg dwupasowych dwukierunkowych – stan obecny
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 7
Wyraz, Elżbieta; Szkoda, Maciej
Wymagania formalno-prawne oceny ryzyka w transporcie kolejowym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 7
Satora, Magdalena; Szkoda, Maciej
Czynniki determinujące rozwój transportu kolejowego w aglomeracji krakowskiej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 7
Satora, Magdalena; Szkoda, Maciej
Ocena efektywności inwestycji infrastrukturalnych na linii kolejowej Wieliczka – Lotnisko Kraków Balice
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 7
Spławińska, Malwina; Solecka, Katarzyna
Metodyki obliczania zapotrzebowania na miejsca postoju na obiektach MOP
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 7
Sowa, Andrzej
Niepoprawność niektórych pojęć w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1302/2014 dotyczącym technicznej specyfikacji interoperacyjności systemu kolei w Unii Europejskiej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 7
Zając, Grzegorz; Jurga, Stanisław
Energochłonność pojazdów komunikacji miejskiej w Krakowie
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 7
Pilecka, Elżbieta; Moskal, Magdalena
Stateczność osuwiska drogowego przed i po zabezpieczeniu w świetle obliczeń numerycznych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 7
Gondek, Stanisław
Prędkość autobusów na skrzyżowaniach z sygnalizacją
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 7
Wojewoda, Przemysław; Szkoda, Maciej
Spedycja międzynarodowa ładunków częściowych w transporcie drogowym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 7

123
następne© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/