Monografia / Politechnika Śląska


Wydawca Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Lista MNiSW nie (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2013)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 83
12345
następne

Truty, Andrzej
Nieliniowa analiza MES współdziałania konstrukcji z podłożem z zastosowaniem sprężysto-plastycznych modeli gruntów kalibrowanych na bazie testów laboratoryjnych i polowych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2020
Punktacja MNiSW (rozdział): 20
Biel, Sebastian
Odbiory robót budowlanych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2020
Punktacja MNiSW (rozdział): 20
Górka, Monika
Ocena czynników kształtujących koszty systemów elewacyjnych przy użyciu metody DEMATEL
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2020
Punktacja MNiSW (rozdział): 20
Walczak, Rafał
Badanie długości transmisji dla kabla sprężającego w sytuacji utraty jego zakotwienia mechanicznego
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2020
Punktacja MNiSW (rozdział): 20
Głuchowski, Marcin
Elementarność, jako kierunek kształtowania współczesnej architektury sakralnej
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW (rozdział): 20
Paprzyca, Krystyna
Piękno tradycyjnej architektury w relacji do natury
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW (rozdział): 20
Początko, Marek
O poszukiwaniu pustki
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW (rozdział): 20
Dobrowolski, Jan W.; Kobylarczyk, Justyna
Architektura nowoczesna – architektura zrównoważona
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW (rozdział): 20
Schneider-Skalska, Grażyna
Housing environment – healthy and interdisciplinary
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW (rozdział): 20
Lasiewicz-Sych, Angelika
Architektura ulubionych miejsc – analiza jakościowa środowiska mieszkaniowego
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW (rozdział): 20
Pietrzak, Natalia
Wpływ zmiany ciśnienia porowego w czasie na osiadanie gruntu przy obciążeniu dynamicznym
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW (rozdział): 20
Dobisz, Kacper
Pretensioned concrete long span girders – directions of development
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW (rozdział): 20
Walczak, Rafał
Ścinanie belek sprężonych z niskim stopniem zbrojenia poprzecznego
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW (rozdział): 20
Hager, Izabela
Rewolucja technologiczna w budownictwie – druk 3D budynków i obiektów inżynieryjnych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2018
Punktacja MNiSW (rozdział): 20
Bzdek, Szymon
Modelowanie numeryczne śrub gruntowych przy zastosowaniu modelu HSS
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2018
Punktacja MNiSW (rozdział): 20
Bzdek, Szymon
Porównanie wybranych metod wyznaczania nośności śrub gruntowych z wynikami próbnych obciążeń
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2018
Punktacja MNiSW (rozdział): 20
Poklewski-Koziełł, Damian
Realia współpracy w ramach projektu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW (rozdział): 20
Wrana, Jan; Fitta-Spelina, Agnieszka
Mit własnego domu. Urbanizacja wsi drogą do jej końca?
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW (rozdział): 20
Śliwiński, Jacek; Stypuła, Mateusz
Niekonwencjonalne zastosowania kompozytów cementowych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW (rozdział): 20
Stryszewska, Teresa; Dudek, Marta
Skutki oddziaływania środowiska bryzy i wody morskiej na mikrostrukturę cegły i zaprawy w obiektach zabytkowych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW (rozdział): 20

12345
następne© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/