Monografia / Politechnika Śląska


Wydawca Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Lista MNiSW nie (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2013)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 73
1234
następne

Pietrzak, Natalia
Wpływ zmiany ciśnienia porowego w czasie na osiadanie gruntu przy obciążeniu dynamicznym
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2019
Dobisz, Kacper
Pretensioned concrete long span girders – directions of development
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2019
Walczak, Rafał
Ścinanie belek sprężonych z niskim stopniem zbrojenia poprzecznego
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2019
Hager, Izabela
Rewolucja technologiczna w budownictwie – druk 3D budynków i obiektów inżynieryjnych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2018
Bzdek, Szymon
Modelowanie numeryczne śrub gruntowych przy zastosowaniu modelu HSS
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2018
Bzdek, Szymon
Porównanie wybranych metod wyznaczania nośności śrub gruntowych z wynikami próbnych obciążeń
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2018
Poklewski-Koziełł, Damian
Realia współpracy w ramach projektu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Wrana, Jan; Fitta-Spelina, Agnieszka
Mit własnego domu. Urbanizacja wsi drogą do jej końca?
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Śliwiński, Jacek; Stypuła, Mateusz
Niekonwencjonalne zastosowania kompozytów cementowych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Stryszewska, Teresa; Dudek, Marta
Skutki oddziaływania środowiska bryzy i wody morskiej na mikrostrukturę cegły i zaprawy w obiektach zabytkowych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Fiertak, Maria; Dębska, Dominika
Wpływ oddziaływań synergicznych na intensywność destrukcji korozyjnej materiałów budowlanych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Mełges, Hubert
Przyszłość polskich wsi w obliczu przemian po 1990 roku
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Furtak, Kazimierz
Wpływ obciążeń zmiennych na ugięcia belek żelbetowych zbrojonych prętami gładkimi
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Wrana, Jan; Fitta-Spelina, Agnieszka
Elbphilharmonie w HafenCity – wizerunkowa przemiana Hamburga
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Wiśniewska, Magdalena
"Odzyskane" miejskie przestrzenie rekreacyjne – wybrane realizacje współczesne
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Ociepka-Miśkowiec, Magdalena
Zintegrowany system transportu zbiorowego w aglomeracji krakowskiej – iluzja czy realna szansa na rozwiązanie problemów komunikacyjnych dająca dalszy potencjał rozwojowy
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Zawada-Pęgiel, Katarzyna
Proces realizacji wielkich inwestycji publicznych – przykład wielofunkcyjnych zespołów biurowych w miastach zachodniej Europy
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Truty, Andrzej
Modelowanie komputerowe w praktyce geotechnicznej. Trendy przyszłościowe
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Podhalański, Bogusław
Zgoda buduje. Współpraca zamiast konkurencyjności obszarów metropolitalnych Katowic i Krakowa
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2016
Kwiatkowski, Krzysztof
Metody partycypacji społecznej jako obrona dobra wspólnego w procesach wielkich inwestycji. Między językiem wzorców i deliberacją
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2016

1234
następne© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/