betaAdvanced Powder Technology


Wydawca Elsevier
ISSN 0921-8831
e-ISSN 1568-5527
Impact Factor dla czasopisma 1.65 (od 2012)
1.642 (od 2013)
2.638 (od 2014)
2.478 (od 2015)
2.659 (od 2016)
2.943 (od 2017)
Lista MNiSW A (od 2012)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 25 (od 2012)
30 (od 2015)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 2

Zarębski, Krzysztof; Putyra, Piotr
Iron powder-based graded products sintered by conventional method and by SPS
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2015
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 30
Impact Factor: 2.478
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Hebda, M.; Gądek, S.; Miernik, K.; Kazior, J.
Effect of the cooling rate on the phase transformation of Astaloy CrL powders modified with SiC addition
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2014
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 25
Impact Factor: 2.638
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/