Lecture Notes in Mechanical Engineering : LNME


Wariant tytułu Lecture Notes in Mechanical Engineering
Wydawca Springer
e-ISSN 2195-4364
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)