Journal of Low Frequency Noise, Vibration and Active Control


Wariant tytułu Low Frequency Noise, Vibration and Active Control
Wydawca Multi-Science Publishing
ISSN 0263-0923
Impact Factor dla czasopisma 0.214 (od 2012)
0.263 (od 2014)
0.409 (od 2014)
0.778 (od 2015)
1.017 (od 2016)
1.491 (od 2017)
Lista MNiSW A (od 2012)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 15 (od 2012)
Ujednolicona Lista MNiSW A
Ujednolicona punktacja MNiSW 15
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Nabagło, Tomasz; Kowal, Janusz; Jurkiewicz, Andrzej
Construction of a parametrized tracked vehicle model and its simulation in MSC.ADAMS program
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2013
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: A
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 15
Impact Factor: 0.263
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/