Topos


Wariant tytułu Topos : miesięcznik o sztuce i ekologii
Wydawca Towarzystwo Przyjaciół Sopotu
ISSN 1230-8943
Lista MNiSW nie (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2013)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Skrzyńska, A.; Staniewska, A.
Urban Space in Kraków
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2007
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/