Prace Naukowe Zakładu Historii Architektury, Urbanistyki i Sztuki Powszechnej / Politechnika Krakowska


Wydawca Wydawnictwo Naukowe Zakładu Historii Architektury, Urbanistyki i Sztuki Powszechnej Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej
Lista MNiSW nie (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 2

Sadowska, Ewa Janina
Renesansowa synagoga w Żółkwi
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1999

Studia z historii architektury i urbanistyki : poświęcone Profesorowi Józefowi Tomaszowi Frazikowi
Typ: książka
Redaktor: Kuśnierz, Kazimierz, Tołłoczko, Zdzisława
Data wydania: 1999
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/