Engineering Materials


Wydawca Springer
ISSN 1612-1317
e-ISSN 1868-1212
Lista MNiSW nie (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2013)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 10

Skoczypiec, Sebastian
Electrochemical methods of micropart’s manufacturing
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2018
Punktacja MNiSW (rozdział): 20
Egner, H.; Egner, W.
Classification of constitutive equations for dissipative materials – general review
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2015
Skrzypek, Jacek J.; Ganczarski, Artur W.
Termination of elastic range of pressure sensitive materials–isotropic and anisotropic initial yield/failure criteria
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2015
Ganczarski, Artur W.; Skrzypek, Jacek J.
Termination of elastic range of pressure insensitive materials–isotropic and anisotropic initial yield criteria
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2015
Ganczarski, Artur W.; Skrzypek, Jacek J.
General concept of limit surfaces–convexity and normality rules, material stability
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2015
Ganczarski, Artur W.; Hernik, S.; Skrzypek, Jacek J.
Mechanics of anisotropic composite materials
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2015
Skrzypek, Jacek J.; Ganczarski, Artur W.
Constitutive equations for isotropic and anisotropic linear viscoelastic materials
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2015
Ganczarski, Artur W.; Egner, H.; Skrzypek, Jacek J.
Introduction to mechanics of anisotropic materials
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2015

Mechanics of anisotropic materials
Typ: książka
Redaktor: Skrzypek, Jacek J., Ganczarski, Artur W.
Data wydania: 2015
Pielichowski, K.; Majka, T. M.; Leszczyńska, A.; Giacomelli, M.
Optimization and scaling up of the fabrication process of polymer nanocomposites : polyamide 6/montmorillonite case study
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2014
Lista MNiSW: nie
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/