Monographic Series / Politechnika Rzeszowska


Wariant tytułu Monographic Series
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej
Lista MNiSW nie (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 1

Moszumański, Ryszard
Quasi-static and pulsatory calibration of compacts sintered from bulk materials
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2013
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/