Applied Electrochemistry in Material Science


Wydawca Fraunhofer
Lista MNiSW nie (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 2

Ruszaj, A.; Skoczypiec, S.
Electrochemical machining process conditions influence on machinability and electrodes polarization
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2009
Schulze, H.-P.; Skoczypiec, S.; Burkert, S.; Gmelin, T.; Ruszaj, A.; Leone, M.
Adapted process energy sources for pulsed ElectroChemical MicroMachining (PECMM)
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2009
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/