Monografia / Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Nauki Humanistyczne, Społeczne i Ekonomiczne


Wydawca Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Seria główna Monografia / Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki


Publikacje w tym tytule: 8

Butmanowicz-Dębicka, Iwona
Kulturowe pobocza procesów transformacji
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2006
Żyra, Joanna
Analiza dostosowania podaży pracy absolwentów polskich uczelni technicznych do wymogów rynku pracy na tle rozwiązań UE
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2006
Kosętka, Kinga
Świadczenia emerytalne w Polsce i wybranych krajach
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2006
Chochół, Dominika
Uwarunkowania wzrostu gospodarczego Chin w latach 1978-2005
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2006
Jaśtal, Jacek
Rola komunikacji międzykulturowej w biznesie : próba analizy na przykładzie pewnego polskiego doświadczenia
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2006
Pyka, Marek
O konkurencyjności w ludzkiej naturze i jej granicach. Perspektywa etyczna
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2006
Żyra, Joanna
Ekonomia : aspekty konkurencji na rynku w procesie globalizacji : praca zbiorowa. Cz. 2, Konkurencyjność podmiotów
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2006
Solińska, Mieczysława
Rozwój energetyki odnawialnej w Polsce czynnikiem zrównoważonego rozwoju gospodarczego
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2006
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/