Series in Machine Perception and Artificial Intelligence


Wydawca World Scientific Publishing
ISSN 1793-0839
Lista MNiSW nie (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2013)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Bargiela, Andrzej; Pedrycz, Witold
From numbers to information granules : a study of unsupervised learning and feature analysis
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2002
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/