Vehicular Technology Conference : proceedings / IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers


Wariant tytułu Vehicular Technology Conference : VTC : proceedings / IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers
Wydawca Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)
ISSN 1090-3038
Lista MNiSW nie (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 1

Bargiela, A.; Peytchev, E.
Intelligent transportation systems - towards integrated framework for traffic/transport telematics applications
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2001
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/